12 kwietnia, 2019 r.

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych

fot. Pixabay

14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne święto, które zainicjował twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański. Obchodzone jest poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym oraz projekty informacyjne, mające zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi pozbawionych domów.


Domni-Bezdomni

Na Uniwersytecie Łódzkim zajmujemy się pomocą osobom potrzebującym nie tylko przy specjalnych okazjach. Obejmujemy wsparciem osoby wychodzące z bezdomności przez cały rok.


Jedną z inicjatyw, która umożliwia systematyczne świadczenie pomocy jest innowacyjny projekt - Skrzynka Domni-Bezdomni.


- To co jest istotne, pomoc w przypadku Skrzynki nie polega tylko na obdarowywaniu i braniu przez tę drugą stronę, ale na dzieleniu się, wzajemności, wymianie, rozszerzaniu wpływu oddziaływania na bardzo szeroką społeczność lokalną i globalną - mówi prof. Inga Kuźma z Centrum Innowacji Społecznych UŁ (CEIN), jedna z koordynatorek akcji.


Fizycznie skrzynka mieści się na Placu Barlickiego (Zielony Rynek) w Łodzi, w jednym z pawilonów handlowych. Składa się z 12 skrytek. Na każdej z nich zamieszczone są krótkie historie życia oraz opisy potrzeb konkretnych uczestników projektu, posiadających klucz do własnej skrytki. Z każdym uczestnikiem pracuje wolontariusz.


Skrzynka stanowi pretekst do rozpoczęcia współpracy, spełnia potrzeby materialne, otwierając drogę dla dalszych działań w tych przestrzeniach, które wydają się znaczące dla wychodzenia z bezdomności konkretnego Uczestnika (poszukiwanie pracy, mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne, wyrobienie dowodu, podjęcie terapii, próba nawiązania kontaktu z rodziną, zadbanie o dokumenty, wypełnianie formalności urzędowych i wiele innych).


Pomagający za pośrednictwem Skrzynki Domni–Bezdomni ma pewność, że przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio do osoby bez domu oraz odpowiada jej realnym potrzebom. Skrzynka jest swoistą pomocą w niesieniu pomocy, zakładając, że ludzie chcą pomagać drugiemu, tylko nieraz nie mają pomysłu na to, jak się do tego zabrać.Jak włączyć się w pomaganie?

- Najważniejszy jest pomysł, najważniejsi są ludzie, którzy odpowiadają za realizację pomysłu oraz oddźwięk i skala takiej akcji pomocowej – mówi prof. Inga Kuźma.


Obecnie Centrum Innowacji Społecznych UŁ, w ramach projektu Skrzynka „Domni-Bezdomni”, już po raz drugi organizuje na UŁ zbiórkę rzeczy na rzecz osób bezdomnych. Akcja będzie prowadzona przez cały kwiecień 2019 r. Poprzez zbiórkę można zapewnić zarówno wspólne, jak i indywidualne potrzeby osób bezdomnych.


Stanowiska, gdzie gromadzone są rzeczy znajdują się na większości wydziałów UŁ, jak również w przedszkolu i bibliotece UŁ.Dlaczego warto pomagać?

-Na to pytanie jest wiele odpowiedzi, ponieważ jest wielu wolontariuszy. Pomoc sprawia, że świat staje się lepszy i należy wierzyć w ludzi, ponieważ małe sukcesy nas bardzo cieszą – podsumowuje Marta Stefańska, wolontariuszka CEIN UŁ, opiekunka Skrzynki Domni-Bezdomni.

Działanie CEIN jest oparte na interdyscyplinarnym podejściu do podejmowanych zagadnień i wypracowywanych rozwiązań dotyczących problemów społecznych przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami różnych sektorów. Istotne dla inicjatyw podejmowanych przez Centrum staje się łączenie nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami miejskimi.

Celem Centrum jest współpraca pomiędzy badaczami z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych oraz przedstawicielami środowiska zewnętrznego przy realizacji działań o charakterze interdyscyplinarnym mających na celu wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Jednocześnie działania te mają również na celu promocje i popularyzacje innowacji społecznych w debacie publicznej.

Jest również organizatorem I społecznego hackatonu na Uniwersytecie Łódzkim - „Zadbajmy o miasto” podczas którego wypracowywano rozwiązania problemów ważnych dla mieszkańców Łodzi.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: Centrum Innowacji Społecznych UŁ

Redakcja: Centru Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Na Uniwersytecie Łódzkim rusza projekt „Absolwent IT”
Następna wiadomość "Zadbajmy o miasto" – maraton społecznego hakowania