6 listopada, 2020 r.

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ pomaga online!

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ pomaga online!

ACW UŁ to m.in. doraźna pomoc w sytuacjach kryzysowych, konsultacje psychologiczne, zajęcia w grupach czy strefa ciszy. Centrum zajmuje się przede wszystkim wyrównywaniem szans edukacyjnych, w przypadku wystąpienia trudności w realizowaniu procesu kształcenia: między innymi udzielaniem wsparcia psychologicznego, pomaganiem w rozwijaniu umiejętności przydatnych w studiowaniu, prowadzeniem profilaktyki uzależnień. Wszystkie działania realizowane są obecnie w formie zdalnej (MS Teams). Kontakt i zapisy na zajęcia: acw@uni.lodz.pl.


ACW proponuje szereg działań, dzięki którym możesz:


- studiować skuteczniej, z większą satysfakcją i radością.
- zadbać o zdrowie psychiczne i dążyć do równowagi wewnętrznej.

*Wsparcie psychologiczne


*Wsparcie edukacyjne


*Rozwój osobisty:

-indywidualne sesje rozwojowe w języku polskim i angielskim (z elementami coachingu i mentoringu);

-grupowe sesje rozwojowe z elementami coachingu.


*Szkolenia:

- dla studentów I roku „Wsparcie na Starcie, czyli nie taki diabeł straszny - kilka słów jak przetrwać pierwsze chwile na uczelni”;

- dla wszystkich studentów i doktorantów: „Studiuję, (nie)stresuję się - zarządzanie sobą w stresie, podczas nauki zdalnej i ograniczonych kontaktów społecznych”.


*Profilaktyka i terapia uzależnień:

- spotkania grupowe: „Houston, mamy problem”;

- indywidualne konsultacje z terapeutą uzależnień.


Wszystkie działania realizowane są obecnie w formie zdalnej (MS Teams).


Zapraszamy:


- studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
- studentów i doktorantów z trudnościami zdrowotnymi lub psychologicznymi (również tymczasowymi), które utrudniają proces studiowania (bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
- studentów i doktorantów chcących zadbać o zdrowie psychiczne.Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

Kontakt i zapisy na zajęcia: acw@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: ACW UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Konkursy IDUB UŁ – 8 000 000 PLN na badania naukowe
Następna wiadomość BUŁ zamknięta do 29.11 - system działania