6 lutego, 2019 r.

Bądźmy różnorodni!

Bądźmy różnorodni!

fot. Centrum Promocji UŁ

Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza uczelnia publiczna w Polsce, podpisał Kartę różnorodności. Obchodzimy właśnie rocznicę podpisania tego ważnego dokumentu. Karta to wspierana przez Komisję Europejską inicjatywa międzynarodowa, która ma za zadanie pomóc organizacjom w świadomym zarządzaniu kwestiami, które sprzyjają spójności i równości społecznej. Polska wersja Karty zainicjowana została 14.02.2012 roku, a jej koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu - przypomina dr Agata Rudnicka, Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

University Diversity - Jedność w różnorodności


Otwartość i szacunek dla drugiej osoby to wartości, które od zawsze wyróżniały naszą uczelnię.- Od pewnego czasu chcemy w sposób bardziej uporządkowany podchodzić do różnych kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością uczelni. Zarządzanie różnorodnością to ważny element naszej odpowiedzialności wobec całej społeczności akademickiej - mówi dr Rudnicka.Odpowiedzialność uczelni w zakresie różnorodności to działania mające na celu dbałość o równe traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wiek, stan zdrowia, religię, wyznanie, przekonania polityczne, tożsamość płciową i inne.- Chcąc być równorzędnym partnerem w staraniu się o środki na badania i prowadzenie badań na światowym poziomie uczelnia powinna dołożyć wszelkich starań, żeby uporządkować swoje działania adresowane do różnych grup interesariuszy. Warto pokazywać co już zostało zrobione - uważa pełnomocniczka Rektora UŁ.


Przykładem takiej inicjatywy jest chociażby UniversityDiversity (Uniwersytet Różnorodny), w ramach które prowadzone są działania edukacyjne mające na celu integrację studentów przyjeżdżających na Uniwersytet Łódzki z naszą uczelnią.Od 2016 roku możemy legitymować się ważnym dla nauki logiem „HR Excellence in Research”, przyznanym przez Komisję Europejską. Jest to ważne wyróżnienie przyznawane jednostkom, które do swoich wewnętrznych regulacji, wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jest to jednocześnie zobowiązanie do rozwijania działań, które sprzyjać będą dalszemu rozwojowi polityk równego traktowania.Przed nami kolejny rok pracy na rzecz społecznej odpowiedzialności i różnorodności. Tylko dzięki staraniom całej społeczności akademickiej możliwe będzie pokazanie, że jesteśmy miejscem, gdzie ceni się różnorodność.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Tekst: dr Agata Rudnicka

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Gala Absolwentów WPiA UŁ
Następna wiadomość Studenci WPiA ponownie finalistami MŚ prawników!