10 czerwca, 2019 r.

Bezpłatne szkolenia dla pracowników UŁ

Bezpłatne szkolenia dla pracowników UŁ

fot. Pixabay

Od 10 czerwca pracownicy akademiccy i administracyjni Uniwersytetu Łódzkiego mogą zapisywać się na bezpłatne kursy języka angielskiego organizowane w ramach projektu „Welcome to Poland”. Kursy finansowane są z budżetu programu Welcome to Poland pozyskanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy! Gdzie się zgłaszać?Kadra akademicka

Kadra administracyjnaDla pracowników administracji


Semestralny kurs na poziomie A1+ do B1 skierowany jest do pracowników administracyjnych UŁ, którzy znają go na poziomie podstawowym, a w swojej pracy spotykają się niejednokrotnie ze studentami i pracownikami z zagranicy. Kurs obejmie 30 godzin lekcyjnych zrealizowanych w formie stacjonarnej w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.


Kurs ma na celu zaznajomienie uczestników z językiem angielskim używanym w sytuacjach formalnych i nieformalnych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności językowych potrzebnych do komunikacji w sytuacjach zawodowych – w komunikacji ze studentami i pracownikami zagranicznymi. Po ukończeniu kursu słuchacze będą w stanie prowadzić krótką rozmowę, udzielić informacji, wyrazić zgodę lub swoje niezadowolenie. Podczas kursu uczestnicy będą ćwiczyć cztery sprawności językowe z naciskiem na sprawność mówienia i słuchania ze zrozumieniem, zapoznają się z odpowiednim słownictwem, które umożliwi formułowanie krótkich i prostych wypowiedzi i pozwoli na prowadzenie prostych dialogów. Podczas zajęć uczestnicy będą uczyć się słownictwa, gramatyki poprzez różnorodne ćwiczenia w parach i grupach oraz w oparciu o nagrania audio-video.


Dla pracowników akademickich


Kurs języka angielskiego na poziomie B2-C1 English for academic purposes skierowany jest do pracowników akademickich Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs obejmie 30 godzin lekcyjnych zrealizowanych w formie stacjonarnej, w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 począwszy od października 2019. Kurs zakończony będzie certyfikatem.


Udział w kursie pozwoli uczestnikom na wykorzystywanie posiadanych już umiejętności języka angielskiego w prowadzeniu wykładów dla studentów. Uczestnik będzie rozwijał umiejętności w zakresie pisania tekstów akademickich, czytania tekstu naukowego oraz prawidłowego rozróżniania różnych typów tekstów pisanych w języku angielskim, w zakresie wygłaszania prezentacji konferencyjnych i odpowiadania na pytania, doskonalenia wymowy, prowadzenia korespondencji służbowej, pisania wniosków o zagraniczne granty, itp. Lektor zapewni niezbędne materiały dydaktyczne, jak również możliwość e-konsultacji dla uczestników kursu. Kursy będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.


Realizacja i koordynacja projektu: Biuro Współpracy z Zagranicą

bwz@uni.lodz.pl

www.buildup.uni.lodz.pl


Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszenie zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego (BUILD UP)
PPI/WTP/2018/1/00067/U/001


build up logotypy


Materiały źródłowe: BWZ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość Sukcesy zawodników sekcji judo AZS UŁ
Następna wiadomość UŁ zwycięża w MP w tenisie!