3 października, 2019 r.

Biobank w obiektywie

Biobank w obiektywie

fot. Maciej Andrzejewski, CP UŁ

Pracownia Biobank działająca przy UŁ realizuje duży projekt, na który jako jedna z nielicznych, otrzymała finansowanie z Programu Operacji Polska Cyfrowa. POPC wspiera przedsięwzięcia z zakresu cyfryzacji zasobów nauki. Ostatnio, w związku z projektem, w Pracowni miała miejsce sesja zdjęciowa na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.


Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ, powstała w 2014 r., w sierpniu br. zorganizowała festyn naukowy „Śliniak Łódzki”. Od początku istnienia Pracownia chce przybliżać wszystkim odbiorcom, nawet tym nie związanym ze środowiskiem akademickim, naukę – w prosty i przystępny sposób.


- W ramach projektu zostanie wytworzona infrastruktura informatyczna w postaci portalu e-czlowiek.pl, za pomocą której udostępnione zostaną zdigitalizowane zasoby Katedry Antropologii i Pracowni Biobank – komentuje Błażej Marciniak, kierownik projektu.


Udostępnienie zasobów będzie odbywać się dwutorowo. Po pierwsze przystępnie prezentowane informacje z przetworzonych danych w formie e-muzeum. Naukowcy chcą zaprezentować na portalu zmienność populacji zamieszkującej tereny dzisiejszej Polski Centralnej (okolica Brześcia Kujawskiego) na podstawie pozyskanych w wyniku prac archeologicznych szkieletów osób zamieszkujących te tereny od XI do XIX w. Będzie to nie tylko dokumentacja archeologiczna, ale również skany 3D szkieletów i artefaktów znalezionych przy prowadzeniu prac archeologicznych.


- Dzięki zastosowaniu zaawansowanych analiz bioinformatycznych DNA, wyizolowanego ze szkieletów, spróbujemy również uzyskać szczegółowe informacje na temat pochodzenia, wyglądu i podatności na choroby. Tak otrzymany zbiór zostanie uzupełniony o dane pozyskane z badań populacyjnych wśród obecnie żyjących Polaków. Dzięki czemu będzie można porównać populacje historyczne z żyjącymi współcześnie osobami. Uzupełnieniem informacji będzie prezentacja map pokazujących częstość występowania w genomie ludzkim polimorfizmów/wariantów zwiększającym albo zmniejszającym ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych czy nowotworowych, w danym obszarze kraju – dodaje B. Marciniak.


Drugą bardzo istotną funkcją portalu będzie dostarczanie opisanych wcześniej danych dla celów naukowych. W celu zapewnienia najwyższego standardu badań oraz prywatności dawców materiału dostęp do danych będzie możliwy tylko i wyłącznie za zgodą komisji naukowej projektu.


Jest to jedyny na świecie zbiór danych obejmujący badania populacji zasiedlającej jeden obszar przez tak długi czas. Dzięki właściwemu doborowi zbiorów uzyskana zostanie ciągłość badań zmienności genetycznej na niewielkim obszarze przez całe Tysiąclecie. Pozwoli to na napisanie „genetycznej” historii Polski.


Tytuł projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl”. Całkowity budżet to 6 669 971 PLN.


Program Polska Cyfrowa – pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program umożliwi szerszy dostęp do szybkiego Internetu oraz załatwianie spraw urzędowych przez Internet, umożliwi dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki w Internecie oraz zwiększy kompetencje cyfrowe.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: Błażej Marciniak, Pracownia Biobank


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Nowe doktoraty i habilitacje na UŁ
Następna wiadomość Badaczka UŁ o kobietach z zespołem Turnera