25 kwietnia, 2019 r.

Dni Narodowego Centrum Nauki na UŁ

Dni Narodowego Centrum Nauki na UŁ

Siódma edycja Dni NCN odbędzie się już za tydzień, w dniach 15-16 maja, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowcy z regionu i z całej Polski będą mogli wziąć udział w szeregu warsztatów i spotkań informacyjnych dotyczących oferty konkursowej Centrum.


Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne – co roku odbywa się w innej części Polski. Ideą tego przedsięwzięcia jest mobilny charakter, dzięki czemu Centrum może dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiego grona uczonych. W 2019 r. Dni NCN zawitają do centralnej Polski. Gospodarzem imprezy jest Uniwersytet Łódzki, a w gronie współorganizatorów znalazły się również inne łódzkie uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Szkoła Filmowa w Łodzi. Ponadto w organizację włączył się Instytut Biologii Medycznej PAN i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.


Pragnę wyrazić zadowolenie i podziękować władzom NCN za powierzenie UŁ organizacji Dni NCN w Łodzi. Organizujemy je wspólnie, wszystkie publiczne uczelnie naszego miasta i instytuty badawcze – mówi prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. – Chcę podkreślić, iż współpracujemy nie tylko przy okazji takich wydarzeń, ale i na co dzień, realizując wspólne projekty naukowe i dydaktyczne. Cieszę się, że możemy szerzej zaprezentować łódzkie środowisko akademickie, jego potencjał naukowy, kadry i zaplecze badawcze oraz osiągnięcia.


Co roku modyfikujemy formułę Dni NCN, tak aby jak najlepiej opowiadała ona potrzebom środowiska naukowego. W tym roku, obok warsztatów z zakresu przygotowania wniosków i obsługi administracyjnej projektów, po raz pierwszy odbędą się warsztaty z rzetelności naukowej. – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Z nowości zaplanowaliśmy także spotkanie poświęcone konkursom dwustronnym i wielostronnym, gdyż widzimy coraz większe zainteresowanie współpracą międzynarodową wśród polskich naukowców. W czasie tych Dni po raz pierwszy publicznie przedstawimy także nowy duży program NCN, roboczo nazwany PRELUDIUM BIS, który będzie miał na celu wsparcie nowo powstających szkół doktorskich.


Dni NCN 2019 rozpoczną się otwartym spotkaniem środowiska naukowego regionu. Oprócz okolicznościowych przemówień uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia laureata konkursów OPUS 4 i OPUS 14 – dra hab. Tomasza Suleja, prof. nadzw. Instytutu Paleobiologii PAN, który podzieli się z uczonymi swoim przepisem na sukces w nauce. W drugiej części spotkania przedstawiciele Centrum opowiedzą o nowościach w ofercie NCN. W spotkaniu weźmie udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Przewidziana jest także dyskusja z udziałem publiczności.


Podczas zeszłorocznych Dni NCN w Gdańsku sprawdziła się formuła paneli dyskusyjnych, dlatego też planujemy powtórzyć je w Łodzi – informuje prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Zaproszeni przez nas goście będą rozmawiać o rzetelności badań naukowych, otwartym dostępnie do treści naukowych oraz systemie ewaluacji wniosków składanych do NCN.


W programie znalazły się też stałe i sprawdzone punkty, czyli warsztaty dla osób zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych oraz szkolenia dla naukowców planujących złożyć wniosek do NCN-u. Na warsztatach zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosków od strony formalnej oraz realizacją projektu: począwszy od podpisania umowy, poprzez procedury aneksowania umów, raportowanie i rozliczenie projektu badawczego. Szkolenie pt. „Jak przygotować dobry projekt?” jest natomiast skierowane do uczonych, którzy nie mają jeszcze grantu NCN, a chcieliby ubiegać się o finansowanie projektu badawczego. Podczas warsztatów będą analizowane przygotowane przez uczestników streszczenia projektów, co będzie punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak przygotować dobry projekt badawczy.


Wszystkie spotkania organizowane w ramach Dni NCN odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie www.ncn.gov.pl. Udział w warsztatach dla wnioskodawców, dla pracowników administracyjnych, w warsztatach z rzetelności naukowej oraz w spotkaniu na temat konkursów międzynarodowych wymagał wcześniejszej rejestracji. Pozostałe spotkania mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy.filoO Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą MNiSW powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet NCN w 2018 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. NCN jest koordynatorem programu QuantERA – pierwszego ERA-NETu zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się wśród tzw. nowych krajów członkowskich UE oraz prestiżowego programu Dioscuri, we współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft. Centrum jest również operatorem obszaru „Badania” w ramach III. edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich) i EOG.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


tekst źródłowy: NCN

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Żarty się skończyły – Wołodymyr Zełenski nowym prezydentem Ukrainy
Następna wiadomość XIII Dni Japońskie