12 listopada, 2020 r.

Dr Joanna Leek z UŁ w BBC World Service!

Dr Joanna Leek z UŁ w BBC World Service!

graf. BBC

Dr Joanna Leek z Katedry Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ była gościem programu Radia BBC World Services pt. „The Forum”. Naukowcy dyskutowali w nim i przybliżali słuchaczom naukę, głównie w aspekcie historycznym, ale także z odniesieniami do współczesnych wydarzeń społecznych. Odcinek dotyczył życia i dzieł Jana Amosa Komeńskiego. Program można odsłuchać online na stronie radia BBC.


Obok dr Leek w programie dyskutowali - Prof. Vladimir Urbanek z Instytutu Historii Czeskiej Akademii Nauk z Pragi i Prof. Howard Hotson z Wydziału Historii Uniwersytetu w Oxfordzie.


- Chociaż od działalności pedagogicznej minęło już blisko 400 lat, idee pedagogiczne Komeńskiego wciąż są przedmiotem dyskusji i analiz. Jan Amos Komeński uznawany jest za osobę, która przyczyniła się do rozwoju nowożytnej myśli pedagogicznej, za prekursora uniwersalizmu w nauczaniu. Wiele jego poglądów miało charakter ponadczasowy, wręcz rewolucyjny jak koncepcja całościowego ujęcia systemu szkolnictwa, propozycja objęcia nauką szkolną wszystkich dzieci, czyli powszechności kształcenia, czy stworzenie podręczników szkolnych – mówi dr J. Leek.


Dyskusja przybliżała osobę Komeńskiego, dotkniętego prześladowaniami religijnym, którego życie wypełnione było osobistymi tragediami, wraz z próbami wdrożenia własnych koncepcji pedagogicznych w życie. W programie omówiono też wybrane dzieła jak „Świat w Obrazach”, czy „Wielka Dydaktyka”.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: WNoW UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość 11 listopada - pamiętajmy i dbajmy!
Następna wiadomość Złoty medal za projekt do nauki czytania