22 stycznia, 2021 r.

Dr K. Dzwonkowska-Godula stypendystką Programu im. M. Bekkera

Dr K. Dzwonkowska-Godula stypendystką Programu im. M. Bekkera

fot. źródło prywatne

Dr Dzwonkowska-Godula (Ek-Soc UniLodz) w okresie 1 sierpnia 2021–31 lipca 2022 planuje zrealizować projekt "Polityka reprodukcyjna i sprawiedliwość reprodukcyjna w Polsce i w Kanadzie" na Uniwersytecie w Ottawie. Jego opiekunką naukową została prof. Christabelle Sethna. Nowatorskość projektu polega na zastosowaniu perspektywy sprawiedliwości reprodukcyjnej i podejścia intersekcjonalnego w badaniach nad polityką reprodukcyjną i jej społecznymi skutkami. Badania porównawcze, wykorzystujące te ramy analityczne, prowadzone w dwóch różnych kontekstach politycznych, społecznych i kulturowych, zapewnią nowe spojrzenie na zjawisko nierówności społecznej i wielokrotnej dyskryminacji w obszarze reprodukcji. Projekt finansowany jest w ramach Programu im. M. Bekkera.


Projekt dr Dzwonkowskiej-Goduli skupi się na analizie i porównaniu polityki reprodukcyjnej w Polsce i w Kanadzie. Przeanalizowane zostaną trzy aspekty: edukacja seksualna i poradnictwo w zakresie planowania rodziny, dostęp do antykoncepcji oraz aborcji. Projekt łódzkiej badaczki pozwoli zidentyfikować społeczne instytucje i organizacje zaangażowane w tworzenie oraz wdrażanie polityki reprodukcyjnej i sprawiedliwości reprodukcyjnej w obu krajach.


Celem Programu im. M. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. W trzeciej edycji stypendia NAWA otrzymało 135 polskich naukowców.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Historycy w czasach PRL – książka UŁ
Następna wiadomość Zmarł prof. Robin Hudson, DHC UŁ