22 stycznia, 2021 r.

Historycy w czasach PRL – książka UŁ

Historycy w czasach PRL – książka UŁ

graf. WUŁ

„Historiografia w PRL. Zamiast podręcznika” prof. Rafała Stobieckiego jest próbą przyjrzenia się kulisom pracy historyków w czasach Polski Ludowej. Badacz ukazał m.in. relację dziejopisów z ówczesną władzą, towarzyszące im założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez nich obraz Polski i dziejów powszechnych. Lektura książki pozwala zrozumieć wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się ówcześni badacze. Publikacja, wydana nakładem Wydawnictwa UŁ, jest ważnym głosem we wciąż trwającym sporze o PRL.


Praca łódzkiego historyka jest unikalną publikacją na polskim rynku wydawniczym:


– Książka jest pierwszą w polskiej literaturze próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej. Starałem się sporządzić bilans osiągnięć, błędów i zaniechań polskich historyków po 1945 r. W warstwie konstrukcyjnej praca stanowi połączenie autorskiej narracji o charakterze eseistycznym z wyborem tekstów źródłowych z epoki. W szerszej perspektywie książka jest głosem w dyskusji o dorobek intelektualny okresu PRL – opowiada o swojej najnowszej publikacji prof. Rafał Stobiecki.


Rafał Stobiecki jest również współredaktorem wyboru korespondencji Jerzego Giedroycia, wyróżnionego nagrodami KLIO oraz im. Stefana K. Kuczyńskiego.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Zaplanuj swoją karierę z EkSoc StartUP!
Następna wiadomość Dr K. Dzwonkowska-Godula stypendystką Programu im. M. Bekkera