10 lipca, 2019 r.

Inna twarz Brzechwy

Inna twarz Brzechwy

Źródło: WUŁ

Jan Brzechwa w pamięci czytelniczej utożsamiany jest głównie z poezją dla dzieci. Liryki dedykowane odbiorcom dorosłym stanowią jednak znaczną część jego literackiej spuścizny. Pisarz ubolewał, że jego twórczość dla dorosłych nie znalazła w oczach krytyków i czytelników należytego uznania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przypomina zapomnianą twarz poety.


Mówcy

Znam trzech mówców; z nich pierwszy wciąż dba o to, żeby
Zacytować Lenina, nawet bez potrzeby.
Drugi - kiedy przemawia - z największym spokojem
Zawsze słowa Lenina podaje za swoje.
Trzeci sobie inaczej zazwyczaj poczyna:
Podaje słowa własne za słowa Lenina...

(Wiersze wybrane, 1957)


W prezentowanej publikacji znalazły się wiersze wyselekcjonowane z całości dorobku Brzechwy ze względu na ich tematykę, odnoszącą się do bieżących wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych. Pochodzą one z następujących zbiorów: Imię wielkości. Wiersze o Józefie Piłsudskim (1938), Palcem w bucie (1947), Pokój zwycięży (1951), Strofy o planie sześcioletnim (1951), Cięte bańki (1952), Wiersze wybrane (1955, 1957, 1959), Miejsce dla kpiarza (1967), a także z ostatniego tomiku wydanego już po śmierci poety – Liryka mego życia (1968).Liryki podejmują aktualne wówczas zagadnienia polityczno-społeczne i odzwierciedlają fascynacje autora: w pierwszym tomie Imię wielkości. Wiersze o Józefie Piłsudskim wychwalają przymioty Marszałka i stanowią pośmiertny hołd dla niego, w kolejnych mają charakter laudacyjny względem władz komunistycznych i promowanej przez nie ideologii, stanowią relację z codziennego życia PRL-u, bądź też satyrę na tamte czasy.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Źródło: Wydawnictwo UŁ
Poprzednia wiadomość UŁ na 18. Fotofestiwalu
Następna wiadomość „Bałałajki” ze Złotą Łódką