11 czerwca, 2019 r.

International Staff Week 2019 za nami!

International Staff Week 2019 za nami!

fot. Maciej Andrzejewski, CP UŁ

Pierwszy tydzień czerwca był na Uniwersytecie Łódzkim prawdziwym świętem międzynarodowości. W wydarzeniu zorganizowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą wzięło udział 20 pracowników uczelni partnerskich z całego świata. W tym roku tematyka wydarzenia koncentrowała się wokół hasła „Free your mind – Design your strategy” (Uwolnij umysł – Zaprojektuj strategię). Program obfitował w sesje, warsztaty oraz spotkania integracyjne mające na celu przybliżyć uczestnikom procesy umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego oraz tworzenia międzynarodowej strategii aktywności uczelni.
Tak tegoroczne spotkanie oceniają jego uczestnicy:


To moja pierwsza mobilność i było to wydarzenie dużo bardziej wzbogacające niż sądziłam, nie tylko z uwagi na treści przygotowane przez Uniwersytet Łódzki, ale także dzięki różnorodności uczestników, którzy wzięli udział w wydarzeniu dzieląc się swoimi opiniami i doświadczeniami. Każda minuta była wspaniała. Dziękuję za waszą ciężką pracę.

Elena Anfilofieff, Universidad Nacional del Sur, Argentyna


Uwolnij umysł. Robiliśmy to przez cały tydzień w grupie niesamowitych osób. Prezentowane treści były bardzo interesujące, przejrzyste i opierały się na prawdziwych przykładach z życia Uniwersytetu. Jestem wdzięczna zespołowi Uniwersytetu Łódzkiego za połączenie różnych niezwykłych ludzi w jednym miejscu!!!

Fariza Rakhimova, Narxoz University, Kazachstan


Goście UŁ mogli zapoznać się flagowymi projektami Uniwersytetu Łódzkiego wspierającymi działania z obszaru internacjonalizacji takimi jak np. #UniversityDiversity, AIMED czy BUILD UP. Partnerzy poznali także założenia niedawnego rebrandingu uczelni oraz prowadzonych działań promocyjnych, współpracy UŁ z władzami lokalnymi podczas wydarzeń kulturalnych w Łodzi oraz aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni i podejmowanych w tym obszarze inicjatywach. Ważną częścią dyskusji z partnerami była kwestia organizacji mobilności studentów i pojawiających się niekiedy sytuacji trudnych, które zostały zaprezentowane także z perspektywy koordynatora wydziałowego. Ukoronowaniem tygodnia wspólnej pracy były warsztaty Design Thinking.International Staff Week to okazja by poznać osobiście partnerów, z którymi pracujemy na co dzień, omówić nowe inicjatywy, rozwiązać pojawiające się trudności. Dzięki finansowaniu pozyskanemu przez BWZ z programu Erasmus+ do udziału mogliśmy zaprosić także partnerów spoza Unii Europejskiej.


Tegoroczny Staff Week był bardzo pozytywnym doświadczeniem zarówno dla całego BWZ, jak też i gości. Jako uczenia jesteśmy już w punkcie, w którym to my dzielimy się dobrymi praktykami z innymi uczelniami, naszymi osiągnięciami i sukcesami – zapewnia Liliana Lato, kierownik BWZ UŁ.Wydarzenie było przestrzenią do dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami z zakresu wsparcia mobilności, promocji edukacji wyższej i rekrutacji oraz budowania relacji z zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Interaktywna formuła zajęć pozwoliła na aktywny udział w sesjach i warsztatach, integrację uczestników, rozwijanie umiejętności pracy w zespołach międzynarodowych oraz budowanie kompetencji międzykulturowych.Fotorelacja z całego wydarzenia znajduje się już na uniwersyteckim Flickrze -> https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/albums/7...BWZ serdecznie dziękuje Annie Rolczak (Centrum Promocji), Sławomirowi Rudzińskiemu (SJPdC), dr Agacie Rudnickiej-Reichel (WZ) i dr Agacie Włodarskiej-Frykowskiej (WSMiP) za aktywny udział w zorganizowaniu wydarzenia oraz Wydziałowi Filologii UŁ za udostępnienie sal.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Źródło: Małgorzata Gramala, BWZ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dr Anita Ciesielska Naukowcem Przyszłości!
Następna wiadomość Doktorantka UŁ nominowana do Nagrody im. W. Gombrowicza