8 października, 2018 r.

KSI przykładem dla innych uczelni europejskich

KSI przykładem dla innych uczelni europejskich

Stowarzyszenie Europejskich Uczelni Wyższych (European University Association) wydało raport prezentujący systemy zarządzania kosztami, które umożliwiają rozliczenia projektów zgodne z wytycznymi instytucji unijnych. To kompendium przedstawia główne założenia wyróżniających się systemów wykorzystywanych przez wybrane europejskie instytucje badawcze, w tym także metodologii full costing method opracowanej na UŁ. Uniwersytet Łódzki został doceniony za to, że jako jedyna uczelnia w Polsce wdrożył nowoczesny system zarządzania kosztami – Kompleksowy System Informacyjny (KSI) – pozwalający m.in. na uzyskanie informacji o tzw. kosztach pełnych projektów w 7. Programie Ramowym (full costing method).


Opracowany przez naszą uczelnię system pomaga w księgowości, rozliczaniu i przygotowywaniu projektów badawczych, wewnętrznym obiegu dokumentów, a także w realizowaniu niezbędnych formalności pracowników naukowych. Przygotowanie KSI na UŁ zajęło 10 lat. Wymagało ogromnej pracy informatyków, koordynatorów i pracowników administracji, którzy musieli przejść specjalistyczne szkolenia, aby sprawnie korzystać z systemu. Znaczącą rolę w projekcie odegrali pracownicy Katedry Rachunkowości Zarządczej Wydziału Zarządzania UŁ.


UŁ wprowadził system w 2014 roku, a w 2017 roku nasza uczelnia wspólnie z Uniwersytetem Opolskim założyła konsorcjum Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni. Celem porozumienia jest skuteczniejsze zarządzanie administracją i finansami, a także oferowanie biznesowi lepszych usług i know-how. Podstawą współpracy między uczelniami jest właśnie KSI, dzięki któremu UŁ osiągnął w ciągu kilku ostatnich lat doskonały wynik finansowy.


Stowarzyszenie Europejskich Uczelni Wyższych (European University Association) zrzesza ponad 850 organizacji członkowskich w 48 krajach. Prowadzi ono badania w ramach procesu bolońskiego i ujednolicania procesu kształcenia w Europie. Zapewnia ono instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badaniach naukowych. Umożliwia również dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Źródło: European University Association; http://www.standards4.university/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ Dla Dzieci - startuje 9. edycja
Następna wiadomość Jak napisać wniosek do programu Horyzont 2020. Część EXCELLENCE