4 października, 2019 r.

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich na UŁ

W dniach 9-10 października 2019 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska będzie gospodarzem Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13:00 w Pałacu Biedermanna, drugiego dnia od 9.15 obrady będą miały miejsce w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego.


Będzie ona okazją do przedyskutowania w świetle Ustawy 2.0 licznych i ważnych problemów związanych z pracą naukową i dydaktyczną, kwestii finansowych i prawnych.


W spotkaniu wezmą udział dziekani i prodziekani z wydziałów przyrodniczych z całej Polski. Prelegentami będą m.in.: prof. Błażej Skoczeń – przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, prof. Grzegorz Węgrzyn – przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, prof. Andrzej Jajszczyk – członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Agnieszka Stefaniak-Hrycko – wicedyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także przedstawiciele Krajowego i Regionalnego Punktu Kontaktowego – Horyzont 2020.


Konferencja odbywa się cyklicznie dwa razy do roku. W czerwcu miała miejsce w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ był już jej organizatorem 6 lat temu, w dniach 24-25 października 2013 r.

Poprzednia wiadomość Badaczka UŁ o kobietach z zespołem Turnera
Następna wiadomość Międzynarodowy Kongres Biogospodarki