26 listopada, 2020 r.

Liceum UŁ najlepsze dla przyszłych humanistów

Liceum UŁ najlepsze dla przyszłych humanistów

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Liceum UŁ osiągnęło najwyższy współczynnik Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2018–2020 w przedmiotach humanistycznych. EWD porównuje wiedzę ucznia, rozpoczynającego naukę, z wynikiem uzyskanym na maturze. Więcej o świetnym wyniku naszej placówki w Dzienniku Łódzki.


Badania dotyczą nabytej wiedzy z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Licea z wysokim EWD najlepiej przekazują uczniom wiedzę, odpowiednio przygotowując ich do matury i studiów. Najlepszym przykładem takiej szkoły jest Liceum Uniwersytetu Łódzkiego.


Zebrane dane wskazują, że największy wzrost wiedzy w przedmiotach humanistycznych w Łodzi zanotowali uczniowie właśnie tej placówki. Na sukces Liceum UŁ składa się wiele czynników: najlepsza kadra pedagogiczna, świetna infrastruktura oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z naukowcami naszej Uczelni. Więcej o świetnym wyniku naszej placówki w Dzienniku Łódzki.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Czy Polacy ufają nauce? UŁ pionierem
Następna wiadomość Naukowcy UŁ z grantami OPUS 19 i PRELUDIUM 19