18 lutego, 2021 r.

List Rektor UŁ do MEiN oraz MZ w sprawie szczepień na uczelniach

List Rektor UŁ do MEiN oraz MZ w sprawie szczepień na uczelniach

fot. UŁ

Poniżej treść listu, w sprawie sytuacji wokół szczepień na uczelniach, który został przesłany przez Panią Rektor Elżbietę Żądzińską do Pana Ministra Przemysława Czarnka oraz Pana Ministra Adama Niedzielskiego.


Szanowny Panie Ministrze,dziękując za decyzję o rozpoczęciu zapisów na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami, pozwalam sobie przekazać uwagi, które nasunęły mi się w związku z tą akcją. Chodzi przede wszystkim o nieuwzględnienie w procedurze osób będących w wieku 65-70 lat, a więc w dużej mierze starszej kadry profesorskiej, która ma niekwestionowany wpływ na wizerunek i pozycję Uniwersytetu Łódzkiego.Trudno mi sobie wyobrazić powrót do stacjonarnego kształcenia – a taki jest przecież cel szczepień – bez zapewnienia tym osobom bezpieczeństwa, zwłaszcza, że znajdują się one z racji wieku, a nierzadko również gorszego stanu zdrowia, w grupie zwiększonego ryzyka. Bardzo proszę Pana Ministra o przyjrzenie się tej sprawie i wdrożenie rozwiązań, pozwalających tej, jakże zasłużonej grupie nauczycieli akademickich, na skorzystanie z możliwości bezpiecznego zaszczepienia się tak, jak mogą to uczynić ich młodsi koleżanki i koledzy.Jednocześnie pragnę ponownie zasygnalizować Panu Ministrowi potrzebę zaszczepienia pozostałych grup pracowniczych, które mają codzienny i bezpośredni kontakt ze studentami, doktorantami, nauczycielami akademickim oraz osobami spoza uczelni. Chodzi tu o bibliotekarzy, a także o pracowników administracji i obsługi, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie osiedla studenckiego, w dziekanatach, rektoracie oraz wszędzie tam, gdzie są niezbędni dla zapewnienia właściwej organizacji procesu naukowego i dydaktycznego. Jestem przekonana, że tylko kompleksowa (czyli obejmująca wszystkich pracowników uczelni) akcja szczepień jest jedynym sposobem powrotu do działalności stacjonarnej, na co oczekuje cała społeczność akademicka Uniwersytetu Łódzkiego.Licząc, że przedstawiona przeze mnie argumentacja spotka się ze zrozumieniem ze strony Pana Ministra, pozostaję z poważaniem.Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Poprzednia wiadomość Logistyka i zakupy w firmie podczas pandemii - szkolenia UŁ
Następna wiadomość Ekohydrologia: nabór na międzynarodowe studia [ENG. VER.]