24 czerwca, 2020 r.

Młodzi naukowcy z UŁ ze stypendiami od MNiSW

Młodzi naukowcy z UŁ ze stypendiami od MNiSW

Wśród stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych wybitnym młodym naukowcom w 2020 r. znalazło się dwóch stypendystów z Uniwersytetu Łódzkiego – dr Monika Kujawska z Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz mgr inż. Michał Gorzkiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Gratulujemy!Od 2019 r. zmieniło się kryterium pojmowania młodego naukowca – nie jest nim już osoba do 35 r. życia zatrudniona w polskiej uczelni bądź instytucie naukowym, ale osoba do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora, zatrudniona w polskiej uczelni bądź instytucie naukowym.


Dzięki tej zmianie kategorii pojmowania młodego naukowca, mogłam ubiegać się o to stypendium. W momencie składania wniosku, byłam 6 lat po doktoracie. O stypendia starali się również doktoranci, i to im przyznano 26% całej puli funduszy na ten cel – mówi dr Monika Kujawska.


Po pierwsze kandydat musiał się wykazać publikacjami (monografiami, rozdziałami monografii oraz artykułami) – można było przedstawić do 5 publikacji. W drugiej kolejności oceniane było kierowanie projektami badawczymi. Znaczenie miały również patenty i inne wdrożenia, pobyty / staże w zagranicznym uczelniach, stała współpraca z zagranicznymi placówkami naukowymi oraz przyznane nagrody. Pracownicy uczelni artystycznych dodatkowo musieli wykazać działalność twórczą w sztuce.


Co ciekawe, w dyscyplinie „nauki biologiczne” w tej edycji były tylko 3 stypendia: oprócz mojego, jedno w Międzynarodowym Instytucie Biologii Komórkowej, a drugie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miło znaleźć się w takim towarzystwie – mówi mgr inż. Michał Gorzkiewicz. Wcześniej udało mi się zdobyć stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz dwukrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów. Za każdym razem satysfakcja z tego, że moja praca jest doceniana, jest ogromna. Moje badania koncentrują się na wykorzystaniu nanocząstek jako nośników leków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych. Obecnie pracuję nad nanonośnikiem mesalazyny dla zwiększenia wydajności terapii nieswoistych zapaleń jelit, w ramach kierowanego przeze mnie projektu PRELUDIUM finansowanego przez NCN.


Dr Monika Kujawska dodaje:


Oprócz prowadzenia dydaktyki w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, kieruję obecnie projektem badawczym pt. Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej – międzykulturowe badania porównawcze, który jest finansowany przez NCN w ramach programu Opus. Badania etnograficzne i etnobotaniczne prowadzę na pograniczu argentyńsko-paragwajskim w Lesie Atlantyckim wśród przedstawicieli Polonii argentyńskiej i metysów z Paragwaju, oraz w Amazonii peruwiańskiej; wśród rdzennej ludności –Indian Ashaninka. Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych badań interdyscyplinarnych na przecięciu antropologii kulturowej, botaniki, etnofarmakologii i ekologii wśród wyżej wymienionych grup.


Mgr inż. Michał Gorzkiewicz prowadzi badania z zakresu biofizyki, biologii molekularnej, chemii i nanotechnologii, dotyczące właściwości immunomodulacyjnych nanocząstek oraz możliwości zastosowania tych związków jako nośników materiału genetycznego, leków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych. Pracę doktorską pt. „Dendrymery polipropylenoiminowe jako nośniki przeciwnowotworowych nukleotydów adenozynowych” realizował w latach 2015-2019 w Katedrze Biofizyki Ogólnej pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Klajnert-Maculewicz. Jest współautorem 22 publikacji (w tym 19 oryginalnych i 3 przeglądowych), 2 rozdziałów w monografiach oraz 2 zgłoszeń patentowych.mgr michał gorzkiewiczmgr inż. Michał Gorzkiewicz (fot. M. Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ)Dr Kujawska od 2009 r. prowadzi badania w Ameryce Południowej wśród przedstawicieli Polonii argentyńskiej, metysów z Paragwaju, od 2016 r. z rdzenną ludnością Ashaninka z Amazonii peruwiańskiej w zakresie etnobotaniki (w tym etnobotaniki medycznej) i antropologii medycznej i etnoekologii. Badania te były finansowane w ramach grantu promotorskiego, Preludium i Opus NCN. Kierowała także projektem w ramach grantu Sonata NCN, który był poświęcony polskim archiwaliom dotyczącym botaniki ludowej – w ramach tego projektu ukazała się książka pt. „Rośliny w wierzeniach z zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera”. Wraz z grupą polskich etnobotaników opracowała niewydane materiały lwowskiego etnologa i folklorysty prof. Adama Fischera. W 2019 r. była stypendystką programu NAWA, przebywała 4 miesiące w School of Anthropologyand Conservationw University of Kent. W sumie opublikowała blisko 40 prac, wiele z nich jest efektem wieloletniej współpracy z etnobotanikami, ekologami i antropologami z Argentyny, Kolumbii, USA, Hiszpanii, Włoch, Szwecji i Polski i są wyrazem głęboko rozumianego podejścia interdyscyplinarnego.encuentro_grupo_trabajo_Shevoja_5

dr Monika Kujawska (fot. źródło prywatne)
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: dr Monika Kujawska, mgr inż. Michał Gorzkiewicz

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Stypendia i zapomogi dla studentów UŁ – pakiet informacji
Następna wiadomość Depopulacja w Polsce – gdzie i czemu ubywa mieszkańców?