8 października, 2019 r.

Młodzi w Łodzi – dla najlepszych studentów

Młodzi w Łodzi – dla najlepszych studentów

fot. Młodzi w Łodzi

Rozpoczęła się rekrutacja do 12. edycji programu Młodzi w Łodzi - najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT.


W roku akademickim 2019/2020 swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowały 22 firmy i instytucje z Łodzi i regionu. Tegoroczna edycja to aż 28 stypendiów, czy 11 miejsc w akademikach. Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a czasem nawet mniej), spełniać ewentualnie inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny w poniższej wyszukiwarce stypendiów elektroniczny wniosek stypendialny. Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno.Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków jest 25 października 2019 r. Najpóźniej do tego dnia do godziny 16.00 należy złożyć wersję papierową wniosku. Lista Stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl do dnia 6 listopada 2019 r.Łącznie przez wszystkie edycje do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono ponad 4130 wniosków. Komisje Stypendialne złożone z przedstawicieli pracodawcy-fundatora, uczelni oraz Urzędu Miasta Łodzi wybrały 247 studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 900 złotych brutto miesięcznie. Zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało dotychczas 44 studentów, a z dodatkowych kursów z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz programowania skorzystało prawie 250 osób.


Więcej informacji
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-praco...


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Profesor UŁ nominowany
Następna wiadomość Prestiżowe studia podyplomowe MBA na UŁ