29 stycznia, 2019 r.

Nagroda im. Kotarbińskiego – zaczynamy V edycję

Nagroda im. Kotarbińskiego – zaczynamy V edycję

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła piątą edycję konkursu. Prace z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać instytucje naukowe z całego kraju. Autor zwycięskiego dzieła otrzyma 50 000 PLN na dalsze badania naukowe.


Promocja polskiej humanistyki


Już po raz piąty Kapituła Konkursu będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko ujętej humanistyki. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie refleksji humanistycznej w naszym ogarniętym technologią świecie. Chcemy pokazać, że w polskiej nauce powstają prace o najwyższym poziomie naukowym. W dotychczas przeprowadzonych czterech edycjach konkursu mieliśmy niewątpliwy zaszczyt nominować i nagradzać prace wybitne i znakomite, które wybieraliśmy spośród wielu bardzo dobrych dzieł nadesłanych na konkurs. Zgłoszenia pochodziły z wielu ośrodków naukowych, niemal wszystkich wydziałów humanistycznych polskich uniwersytetów i innych uczelni oraz instytutów PAN. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki.


Muzyczną gwiazdą IV edycji Gali Konkursu im. Kotarbińskiego była Anna Maria Jopek z zespołem.

Muzyczną gwiazdą IV edycji Gali Konkursu im. Kotarbińskiego była Anna Maria Jopek z zespołem.


V edycja – kto będzie triumfował w Filharmonii Łódzkiej?


Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2018 r. Spośród nich Kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do Nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 r. Jedna z prac, uznana przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma Nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 listopada 2019 r. w Filharmonii Łódzkiej.


Prace należy zgłaszać do 5 kwietnia 2019 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.


Prof. Andrzej Friszke z Nagrodą im. Kotarbińskiego

Prof. Andrzej Friszke z Nagrodą im. Kotarbińskiego


Laureaci i nominowani w poprzednich edycjach:


I edycja – 2015 r.

LAUREAT

Jan Strelau, Różnice indywidualne. Historia – Determinanty – Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar

NOMINOWANI

Tomasz Kawski, Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoAndrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Wydawnictwo Krytyki PolitycznejJacek Paśniczek, Predykacja. Elementy ontologii formalnej, przedmiotów, własności i sytuacji, Copernicus Center PressPiotr Wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego, Bel Studio.


II edycja – 2016 r.

LAUREATKA

Ewa Kołodziejczyk, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna

NOMINOWANI

Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), Polskie Towarzystwo Historyczne i Wydawnictwo NeritonKaja Gadowska, Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoWojciech Klimczyk, Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UniversitasKatarzyna Mikulska, Tejiendo destinos. Un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios, El Colegio Mexiquense – Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Uniwersytet Warszawski.


III edycja – 2017 r.

LAUREATKA

Dorota Sajewska, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

NOMINOWANI

Andrzej Bogusławski i Ewa Drzazgowska, Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Tom I i II, Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki FormalnejAdam Kirpsza, Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLARMichał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia, Wydawnictwo Naukowe UAMJoanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton.


IV edycja – 2018 r.

LAUREAT

Andrzej Friszke, Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, Wydawnictwo Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN, Europejskie Centrum Solidarności

NOMINOWANI

Monika Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITASAdam Dyrda, Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLARPiotr Madajczyk, Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką, Wydawnictwo NERITON, Instytut Studiów Politycznych PANNatasza Szutta, Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, Wydawnictwo Academicon
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych. Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/ Materiał źródłowy: Kapituła Nagrody im. prof. T Kotarbińskiego


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Sport w służbie dyplomacji
Następna wiadomość Filologia zaprasza maturzystów! (i nie tylko)