17 listopada, 2020 r.

Najwięcej stypendystów UMŁ studiuje na UŁ

Najwięcej stypendystów UMŁ studiuje na UŁ

Znamy już wyniki naboru do miejskiego programu stypendialnego skierowanego do laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych podejmujących studia w Łodzi. Aż 20 finalistów z 48 nagrodzonych to studenci Uniwersytetu Łódzkiego.


Najwięcej stypendystów studiuje na Uniwersytecie Łódzkim, drugą w kolejności uczelnią z jest Politechnika Łódzka (12 stypendiów), 10 stypendystów podjęło w tym roku naukę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 4 na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz 2 osoby na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.


Wysokość wsparcia


Podobnie jak w latach ubiegłych stypendia wynoszą w zależności od osiągnięć stypendysty – 1500, 1250 oraz 1000 zł/mc. 17 osób otrzyma stypendium w najwyższej kwocie – 1500 zł/mc, 13 osobom przyznano stypendium w wysokości 1250 zł/mc, dla 18 stypendium wyniesie 1000 zł/mc.


Łączna pula stypendiów w roku akademickim 2020/2021 wyniosła 537 750 zł.


Zdolni z regionu i nie tylko


Tegoroczni stypendyści pochodzą zarówno z Łodzi i regionu, jak i z miejscowości w całej Polsce m.in. z Torunia, Bydgoszczy, Wrocławia, Warszawy, Pucka, Sanoka, Krakowa, Katowic, Rzeszowa, Białegostoku.


Z każdym kolejnym rokiem akademickim liczba olimpijczyków wybierających Łódź i otrzymujących stypendium Prezydenta Miasta Łodzi wzrasta: w roku akademickim 2018/2019 przyznano 24 stypendia, w 2019/2020 - 33 stypendia, w obecnym 2020/2021 – aż 48 stypendiów.


Szczegółowa lista stypendystów jest dostępna na stronie Młodzi w Łodzi w zakładce Inicjatywy – Stypendia Prezydenta Miasta Łodzi.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: UMŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Rada Rozwoju Młodych Naukowców na UŁ
Następna wiadomość Wiata rowerowa na EkSocu – kolejny projekt z BO zrealizowany!