24 listopada, 2020 r.

Naukowcy UŁ w RDN i Komitetach PAN

Naukowcy UŁ w RDN i Komitetach PAN

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Dr hab. Konrad Klejsa, profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ został nowym członkiem Rady Doskonałości Naukowej. W Zespole Nauk Humanistycznych będzie reprezentował nauki o sztuce. Od ubiegłego roku w Zespołach RDN zasiadają dwaj inni naukowcy UŁ – w Zespole Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prof. Michał Grabowski (nauki biologiczne), natomiast w Zespole Nauk Społecznych - prof. Bogusław Śliwerski (pedagogika). Ostatnio powiększyła się również nasza reprezentacja w komitetach Polskiej Akademii Nauk.


- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku oddali na mnie swój głos. Postaram się nie zawieźć oczekiwań także pozostałych. Obecnie recenzenci są losowani z puli proponowanej przez członków RDN. Przedmiotem mej troski będzie, by w tej grupie mogły się znaleźć osoby o faktycznym dorobku w zakresie objętym danym postepowaniem, bez względu na dyscyplinę formalnie wpisaną do PBN-u – komentuje prof. K. Klejsa.


Rada Doskonałości Naukowej to polski organ państwowy powołany na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej. Kadencja RDN rozpoczęła się 1 czerwca 2019 r. W liczącej 141 członków RDN, prof. K. Klejsa będzie trzecim przedstawicielem Uniwersytetu Łódzkiego.


A57A1351

prof. K. Klejsa (fot. M. Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ)


- Nauki o sztuce to sztuczny twór administracyjny, w rzeczywistości obejmuje odmienne od siebie specjalności: historię sztuki, muzykologię, teatrologię i filmoznawstwo. Pozycja „nauk o sztuce” na Uniwersytecie Łódzkim również jest specyficzna, bowiem pierwsza z wymienionych subdyscyplin jest ulokowana na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, a dwie ostatnie - na Wydziale Filologicznym. W tej sytuacji „myślenie wydziałami", tak silnie zakorzenione w tradycji naszej uczelni - a także w jej nowym statucie - musi zmierzyć się z koniecznością „myślenia dyscyplinami" – dodaje prof. K. Klejsa.


MG_2020

prof. M. Grabowski (fot. archiwum prywatne)


20200625_141533 (1) (1)-kopia

prof. B. Śliwerski (fot. archiwum prywatne)


Profesor Konrad Klejsa dołączył także do grona członków komitetów Polskiej Akademii Nauk, które stanowią krajową reprezentację różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Został członkiem-specjalistą w Komitecie Nauk o Sztuce.


Miło nam poinformować, że w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej PAN również jako członek-specjalista zasiądzie prof. UŁ dr hab. Tomasz Bocheński (z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI w. UŁ). Na początku listopada pisaliśmy z kolei o nominacji prof. Stanisława Goldsteina z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, który został wybrany do Komitetu Matematyki PAN.


prof. bochenski

prof. T. Bocheński (fot. UŁ)


Stanisław_Golstein-kopia

prof. S. Goldstein (fot. UŁ)


Komitety PAN pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych, wspierają administrację państwową poprzez opracowywanie stanowisk i ekspertyz naukowych, a także opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Podejmują również działania służące upowszechnianiu wyników badań oraz rozwojowi poszczególnych dyscyplin naukowych.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Medal dla projektu zespołu prof. Anety Pawłowskiej
Następna wiadomość Stanowisko KRASP w sprawie wolności akademickich