10 czerwca, 2019 r.

Nominacje profesorskie

Nominacje profesorskie

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Grono profesorów na UŁ powiększyło się. Nominację profesorską z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał prof. Jarosław Lewkowski z Wydziału Chemii.


Prof. dr hab. Jarosław Lewkowski


Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w 1996 r. obronił pracę doktorską pt. „Selektywne przemiany furfuralu, 5-hydroksymetylofurfuralu oraz ich pochodnych” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Romualda Skowrońskiego. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych po przedstawieniu rozprawy na temat: „Badania w dziedzinie aminofosfonowych i aminofosfonawych pochodnych furfuralu, ferrocenokarbaldehydu i aldehydu tereftalowego”. Autor 73 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 11 rozdziałów w monografiach i wydawnictwach cyklicznych oraz licznych artykułów popularnonaukowych i felietonów akademickich. Wśród swoich hobby wymienia literaturę amerykańską XX wieku, muzykę rockową lat 60-tych i 70-tych oraz piesze górskie wycieczki.


Zainteresowania naukowe prof. Lewkowskiego koncentrują się wokół organicznej syntezy asymetrycznej, chemii związków furanu, chemii związków ferrocenu, syntezy i przemiany układów aminofosfonowych i aminofosfinowych, chemii leków przeciwnowotworowych, reakcji selektywnego utleniania związków organicznych, elektrosyntezy organicznej oraz chemii herbicydów.


Gratulujemy!


Więcej informacji na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,113,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html

Poprzednia wiadomość Uniwersytet Łódzki rozwija talenty uczniów
Następna wiadomość Bezpłatne szkolenia dla pracowników UŁ