5 listopada, 2019 r.

Pierwszy tropikalny zjazd na UŁ

Pierwszy tropikalny zjazd na UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Z inicjatywy prof. Marty Kolanowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowany został pierwszy krajowy zjazd polskich biologów i ekologów prowadzących prace w obszarach tropikalnych. W spotkaniu wzięli udział doświadczeni badacze, młodzi naukowcy oraz studenci reprezentujący cztery uczelnie wyższe - Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański), Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN oraz Instytut Biologii Ssaków PAN.


Celem zjazdu było m.in. opracowanie strategii, która przyczyni się do upowszechnienia kursów z zakresu biologii tropikalnej i tym samym doprowadzi do zachęcenia studentów i młodych naukowców do prowadzenia badań w najbardziej różnorodnych biologicznie regionach świata.Uniwersytet Łódzki przedstawił propozycję ujednolicenia podstawowego programu kursów dla studentów prowadzonych na polskich uczelniach. Takie działanie umożliwi tworzenie grup ćwiczeniowych złożonych ze studentów kształcących się w różnych ośrodkach akademickich i przeprowadzenie wspólnych zajęć terenowych w tropikach w oparciu o założenia stosowane w nauczaniu problemowym oraz pracy metodą projektu.Ponadto, dyskutowano o metodach służących konsolidacji i koordynacji działań polskich biologów i ekologów pracujących w tropikach oraz strategii popularyzacji obecnie prowadzonych badań. W tym kontekście omówiono również możliwość powstania pierwszej polskiej terenowej stacji badawczej w Ameryce Łacińskiej.Zgodnie z danymi opublikowanymi w 2018 roku polskie badania tropikalne należą do najsłabiej rozwiniętych w Europe. Mniej niż 1% polskich prac naukowych publikowanych w latach 1975-2015 dotyczyło zagadnień z zakresu biologii tropikalnej.Uczestnicy jednogłośnie potwierdzili konieczność kontynuowania spotkań w formie dorocznych zjazdów. Kolejne spotkanie zaplanowano na 2020 rok w Krakowie.
Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: prof. UŁ dr Marta Kolanowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość DYSONANSE ŁDZ i UŁ
Następna wiadomość UŁ nauczy policję angielskiego