12 marca, 2019 r.

Poszerzamy współpracę z Uniwersytetem Florenckim

Poszerzamy współpracę z Uniwersytetem Florenckim

fot. Pixabay

Czym jest europejskość? to pytanie, które postawiono studentom z różnych krajów – uczestnikom zakończonego projektu ESSERE EUROPA | ESSERE IN EUROPA koordynowanego przez Uniwersytet Florencki. Projekt miał na celu ukazanie roli młodych osób w procesie kształtowania współczesnego oblicza kontynentu. Wzięły w nim udział grupy z pięciu państw: Włoch, Grecji, Francji, Holandii i Polski. Nasz kraj reprezentowali łodzianie – studenci i wykładowcy Instytutu Romanistyki z Zakładów Językoznawstwa Romańskiego i Italianistyki UŁ. W planach są kolejne projekty z włoską uczelnią dotyczące m.in. studiów nad językiem polityki oraz praw i wartości europejskich, w tym poszanowania odrębności kulturowej i językowej oraz walki z wykluczeniem społecznym w Łodzi, Florencji i Salonikach.


ESSERE EUROPA | ESSERE IN EUROPA to inicjatywa zapowiadająca długofalową współpracę naukową Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Florenckiego, nawiązaną dzięki zaproszeniu od prof. Sheyli Moroni, badaczki z tamtejszego Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Zadanie projektowe polegało na zinterpretowaniu przez młodych ludzi pojęcia europejskości w kontekście przemian następujących w ostatnich latach w ich kraju i środowisku lokalnym. Przemyślenia autorów mogły przybrać formę plakatów, wystawy czy reportażu.



Uczestnicy, poruszając zagadnienia artystyczne, kulturalne, historyczne, społeczne i polityczne, stworzyli ciekawą interpretację przewodniego motywu projektu. Na pierwszy plan wysuwała się wielokulturowość niejednoznacznie oceniana przez uczestników. Dla niektórych grup jawiła się ona jako szansa, korzyść i bogactwo, ale pojawiały się także krytyczne głosy wskazujące trudności i wyzwania, z jakimi borykają się dzisiejsi mieszkańcy Europy.



Studenci filologii włoskiej, Beata Jaworska, Christian Gasperi i Zbigniew Fiedorczuk, zdecydowali się zaprezentować swoją odpowiedź w formie filmu, w którym przedstawili opinie mieszkańców naszego miasta na temat bycia Europejczykami, pokazali najciekawsze łódzkie atrakcje turystyczne, historię i multikulturowość miasta, a także odwołali się do przykładów Polaków, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Film – efekt końcowy wysiłków naszych studentów – zaprezentowany podczas uroczystego podsumowania projektu grantowego można obejrzeć na profilu FB Instytutu Romanistyki UŁ.



Projekt zachęcił przedstawicieli młodego pokolenia do spojrzenia na swoją tożsamość z perspektywy ponadnarodowej, ale także do analizy problemów lokalnych, państwowych czy europejskich, dając jednocześnie możliwość wymiany różnorodnych spostrzeżeń o stanie faktycznym Starego Kontynentu. Wydarzenie zakończyła dyskusja bogata we wnikliwe uwagi, komentarze i pytania dotyczące prezentacji, podczas której szczególnym zainteresowaniem cieszył się efekt pracy studentów z Łodzi.



Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego uczestnicy projektu otrzymali od łódzkich studentów zestawy materiałów poświęconych Łodzi i regionowi. Do łódzkich materiałów dołączony był także 14 numer czasopisma „ItaliAMO”, dzięki któremu uczestnicy projektu przekonali się, jak prężnie i wielopoziomowo działają łódzcy italianiści.



Koordynatorkami projektu na Uniwersytecie Łódzkim zostały dr Agnieszka Woch, mgr Justyna Groblińska oraz mgr Katarzyna Kowalik.





Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Źródło: Agnieszka Woch, Justyna Groblińska, Katarzyna Kowalik

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Studencie – zrób biznes!
Następna wiadomość Joachim Gauck zostanie doktorem honoris causa UŁ