17 kwietnia, 2019 r.

Prof. Jeffrey Sachs otrzyma tytuł doktora honoris causa UŁ

Prof. Jeffrey Sachs otrzyma tytuł doktora honoris causa UŁ

Wybitny ekonomista amerykański, prof. Jeffrey Sachs, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego - zdecydował jednogłośnie Senat Uczelni. Promotorem będzie dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. Rafał Matera.


- Trudno też byłoby znaleźć ekonomistę, który w stopniu porównywalnym do prof. Jeffreya Sachsa był zaangażowany w rozwiązywanie najważniejszych globalnych problemów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych współczesnego świata, o czym świadczy zwłaszcza jego aktywność polityczno-doradcza i publikacyjna związana na przykład z realizacją tzw. Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals) czy Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) przyjętych przez Narody Zjednoczone – napisał w swojej recenzji prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


- (…) stworzone fundamenty gospodarki rynkowej, wdrożone rozwiązania instytucjonalne, na kształt których niewątpliwy wpływ miał Profesor Sachs, pozwoliły naszemu krajowi oprzeć się zagrożeniom, które przyniósł ostatni kryzys finansowy i gospodarczy. Spoglądając na dokonane przemiany w ustroju gospodarczym, którym towarzyszyły także przemiany demokratyczne, pokolenie, które wyrosło w dobie transformacji prawdopodobnie nie bardzo już docenia znaczenia podjętych wówczas wyzwań i dokonań. Korzystając z dobrodziejstw gospodarki rynkowej traktuje obecny system jako coś normalnego. Warto jednak mówić o zaraniu obecnego systemu rynkowego i demokratycznego w Polsce, bo niekoniecznie tak musiało być, a przy podejmowanym wówczas ryzyku przez polskie władze ważna była teoretyczna wiedza, determinacja i optymizm Profesora Sachsa przy podejmowaniu tych trudnych decyzji – uważa inny recenzent, prof. Stanisław Owsiak, były członek Rady Polityki Pieniężnej.


- Nie zadowalały go i nie wystarczały mu ważne osiągnięcia w wyjaśnianiu zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie makroekonomicznym, najczęściej w ujęciu porównawczym w odniesieniu do skali międzynarodowej. Wrażliwość Sachsa kazała mu uzupełniać rozważania pozytywne, poznawcze i diagnostyczne o stawianie ambitnych celów, do których zmierzać powinny systemy gospodarcze (ekonomia normatywna) oraz proponowanie środków realizacji tych celów (polityka gospodarcza) – pisze prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Prof. Jeffrey Sachs to jeden z najwybitniejszych ekonomistów na świecie. Doradzał rządom w Ameryce Łacińskiej, krajom byłego ZSRR czy państwom azjatyckim. Służył również swoją wiedzą podczas kształtowania polskiego systemu kapitalistycznego na początku lat 90’ XX w. W 1999 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.Więcej informacji o Jeffreyu Sachsie--> https://sipa.columbia.edu/faculty-research/faculty-directory/jeffrey-sachsMateriały źródłowe: Senat UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Poprzednia wiadomość Ósma najlepsza mówczyni z UŁ
Następna wiadomość Konkurs „Owad w obiektywie” 2019 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń