19 czerwca, 2020 r.

Psycholodzy pomagają nauczycielom

Psycholodzy pomagają nauczycielom

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Psycholodzy z Uniwersytetu Łódzkiego dbają o zdrowie psychiczne nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach. Umożliwia to szeroko zakrojony projekt realizowany z partnerami z zagranicy. Jak radzić sobie w pracy w szkole i zachować dobre samopoczucie, jak stworzyć pozytywną kulturę zdrowia psychicznego? Z pomocą przychodzi projekt VET-WELL.- Mamy nadzieję, że nowy program rozwoju zawodowego pomoże nauczycielom wzmocnić ich odporność psychiczną i poprawić skuteczność w pracy z uczniami - mówi dr Karolina Kossakowska z Instytutu Psychologii UŁ.


- To z kolei przyczyni się do stworzenia pozytywnego środowiska uczenia się, zwiększy zaangażowanie uczniów i efekty uczenia się - dodaje dr Magdalena Zadworna z Instytutu Psychologii UŁ.


Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. VET-WELL skierowanego do nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego (VET - Vocational Education Teacher). Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Za jego część badawczą po stronie polskiej odpowiadają, dr Karolina Kossakowska i dr Magdalena Zadworna z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.


Dla kogo ten projekt?


Naukowcy zapraszają do udziału:- specjalistów VET (nauczycieli, wykładowców, trenerów) i psychologów szkolnych;

- specjalistów w zakresie wstępnego kształcenia nauczycieli i ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- nauczycieli początkujących i uczących się;

- przedstawicieli organizacji zajmujących się promocją zdrowia psychicznego nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym.Około 600 specjalistów i ekspertów VET w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolenia nauczycieli, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia będzie zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzanie ankiet, wywiadów grupowych, warsztatów pilotażowych i konferencji promocyjnych. Badacze zamierzają dotrzeć z wynikami badań do ok. 5000 nauczycieli i osób związanych z kształceniem zawodowym.


Co zyskają nauczyciele?


- Chcemy, żeby w szkołach zwiększyła się świadomość tego, jak ważny jest dobrostan psychiczny w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Poprawa własnej skuteczności i dobrego samopoczucia nauczycieli doprowadzi również do poprawy ich zadowolenia z pracy i utrzymania zatrudnienia - tłumaczą dr Karolina Kossakowska i dr Magdalena Zadworna.


Powstanie zbiorczy raport mówiący o dobrostanie nauczycieli kształcenia zawodowego w każdym z krajów partnerskich oraz podręcznik z zaleceniami, jak wzmacniać ten dobrostan poprzez rozwój kompetencji psychospołecznych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych dostaną ponadto konkretne narzędzie do pracy osobistej, jakim będzie platforma szkoleniowa online z ćwiczeniami rozwijającymi ich zdolności osobiste i społeczne, pomocne w pracy nauczyciela. Badacze wyposażą w wiedzę za pomocą broszur informacyjnych i newslettera, ośrodki kształcące nauczycieli.Projekt VET-WELL trwa od 1 grudnia 2019 r do 30 listopada 2021 roku i jest realizowany w konsorcjum:- EuroPartnership Agency Ltd (Koordynator)
- Uniwersytet Łódzki - Polska
- Promimpresa SRL – Włochy
- European Center for Quality Ltd. - Bułgaria
- Psichikos Sveikatos Perspektyvos Viesoji Istaiga – Litwa


Kontekst międzynarodowy


Dobrostan nauczycieli wysuwany jest obecnie na pierwszy plan w programach poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Podkreśla się, że skuteczność edukacji jest powiązana ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem psychologicznym nauczycieli. Badania w ostatnich latach przynoszą jednak niepokojące wyniki. Jak wynika z raportu TeacherWellbeing Index przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii w 2018 r., ponad 75% edukatorów deklaruje objawy zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego, które są związane z pracą, a ponad połowa rozważa odejście z zawodu w ciągu najbliższych dwóch lat. Liczby te nie różnią się istotnie w innych krajach europejskich. Problem ten wymaga więc uważnej analizy i aktywnego poszukiwania rozwiązań, także w naszym kraju.

Efekty prac specjalistów w projekcie VET-WELL można będzie zobaczyć na Facebook-u, tutaj.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych. Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: dr dr Karolina Kossakowska, dr Magdalena Zadworna, WNoW UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Oświadczenie Rady Uczelni z dnia 17.06.2020 r.
Następna wiadomość Walka z totalitaryzmem... - webinar z udziałem ECBU UŁ