18 listopada, 2020 r.

Razem dla lepszej ochrony przyrody

Razem dla lepszej ochrony przyrody

fot. źródło prywatne

Ośmioro naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego zasiliło na nową kadencję Regionalną Radę Ochrony Przyrody. Jej przewodniczącym na najbliższe lata został dr hab. Tomasz Janiszewski, ornitolog z Katedry Badań Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji UŁ. Do ścisłego prezydium Rady wybrano dr. Radomira Jaskułę z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ.


W składzie Rady z Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2020-2025 zasiadają ponadto inni naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: dr hab. Izabela Kałucka, prof. dr hab. Piotr Minias, dr hab. Marcin Kiedrzyński, dr hab. Leszek Kucharski oraz dr hab. Maciej Ziułkiewicz - Wydział Nauk Geograficznych, oraz dr hab. Dominik Drzazga – Wydział Zarządzania.


- Po raz pierwszy tak licznie reprezentowane jest środowisko naukowe związane z naszą uczelnią - mówi prof. Janiszewski – na pewno jest to docenienie roli Uniwersytetu, jako ośrodka kształtującego już od lat, działania i właściwe postawy na rzecz ochrony przyrody - dodaje.


Oprócz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w jej skład weszli m.in. specjaliści z: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, Ogrodu Botanicznego w Łodzi czy Departamentu Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.


Warto podkreślić, że członkami Regionalnej Rady Ochrony Przyrody są specjaliści działający na rzecz ochrony przyrody, w tym przedstawiciele: nauki, praktycy, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.


Czym będzie zajmować się Rada?


Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym, który działa przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska.


Do jej zadań należy w szczególności:

· ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;

· opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez Dyrektora;

· przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;

· opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkiej w zakresie ochrony przyrody;

· opiniowanie powołania i odwołania dyrektora parku krajobrazowego i dyrektora zespołu parków krajobrazowych;

· opiniowanie zmniejszenia lub zwiększenia obszaru rezerwatu przyrody, zmiana celu ochrony rezerwatu, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany – likwidacji rezerwatu przyrody.


- Mam nadzieję, że członkowie Rady Ochrony Przyrody własną wiedzą i doświadczeniem będą pożytecznym wsparciem dla działań na rzecz ochrony przyrody w czasie szybkich zmian klimatycznych i środowiskowych - konkluduje profesor Janiszewski.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: dr Radomir Jaskuła

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Wiata rowerowa na EkSocu – kolejny projekt z BO zrealizowany!
Następna wiadomość SAGE - nowa baza w e-zasobach UŁ