18 listopada, 2020 r.

SAGE - nowa baza w e-zasobach UŁ

SAGE - nowa baza w e-zasobach UŁ

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Dostęp do ponad 1 100 recenzowanych czasopism z zakresu nauk humanistycznych, socjologii, psychologii, nauk ścisłych, polityki, ekonomii i biznesu. BUŁ zakupiła dostęp do bazy czasopism elektronicznych SAGE w kolekcji Premier. Baza jest dostępna do 31 grudnia 2021 r. z sieci wewnętrznej Uniwersytetu Łódzkiego, jak również poprzez serwer proxy.


Uniwersytet Łódzki jest jedną z czterech uczelni o profilu klasycznym w Polsce, która będzie posiadać dostęp do bazy.


Baza jest dostępna do 31 grudnia 2021 r. z sieci wewnętrznej Uniwersytetu Łódzkiego, jak również poprzez serwer proxy.


Z 649 tytułów w rankingu JCR, SAGE odnotowuje stały wzrost w raportach, osiągając 18% wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat. 199 tytułów jest obecnie umieszczanych w pierwszych 30% w rankingu JCR, a 56 % czasopism SAGE znajduje się w pierwszej połowie w swojej kategorii. 434 tytuły indeksowane są w Social Sciences Citation Index, z czego 61% czasopism otrzymało zwiększony IF w tym roku. Wiele tytułów bazy znajduje się w wykazie czasopism wysoko punktowanych przez MNiSW.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: BUŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Razem dla lepszej ochrony przyrody
Następna wiadomość Wolność w tworzeniu – łódzkie wykłady Olgi Tokarczuk