16 lutego, 2021 r.

Senat UŁ 15.02 – podsumowanie istotnych wątków

Senat UŁ 15.02 – podsumowanie istotnych wątków

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Oficjalne powitanie od przewodniczącej nowej Rady Uczelni UŁ, przyjęcie wstępnego planu finansowego dla Uniwersytetu oraz rozpoczęcie współpracy z Yamanashi Gakuin University (Japonia)– to niektóre wątki lutowego Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.


Jednym z pierwszych senackich komunikatów był ten dotyczący procedur szczepień przeciwko COVID-19. Nauczyciele akademiccy i pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne na UŁ mogą deklarować chęć zaszczepienia się poprzez specjalnie utworzone ankiety. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie Zastępcy Kanclerza UŁ.


Przed Senatem, po raz pierwszy, wystąpiła nowa przewodnicząca Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2021-2024 – dr hab. Ewa Kołodziejczyk.


- Przed Radą stoi wiele, wynikających z ustawy, obowiązków - opiniowanie Statutu, czy strategii rozwoju uczelni. Zadania te wykonywane są w wyjątkowym kontekście. Będziemy starali się jednak realizować je w tym samym duchu i z taką sama dbałością, co pierwsza Rada Uczelni UŁ. Jesteśmy świadomi, w jak trudnych warunkach uczelnia wypełnia swoją misję. Rada Uczelni wyraża również wielkie uznanie dla władz i pracowników UŁ za niezwykle sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu oraz jednoczesne niesienie pomocy wszystkim jej potrzebującym - powiedziała na początku obrad Senatu Pani dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. IBL PAN.


Przypomnijmy, że Pani Prof. Ewa Kołodziejczyk zasiadała w Radzie Uczelni UŁ pierwszej kadencji. Przewodnictwo w Radzie przejęła od Pana Romana Wieczorka, który zakończył swoją misję w tym gremium. Nowymi członkami Rady są Pan Rajmund Martyniuk oraz przewodniczący URSS UŁ Mateusz Kłudczyński. Więcej informacji o Radzie w kadencji 2021-2024 można znaleźć TUTAJ.


Uniwersytet Łódzki ma już zaakceptowany przez Senat wstępny plan finansowy na 2021 rok. Jego założenia są podobne do roku 2020, nie jest planowany znaczący wzrost kosztów. Przewidziane zwiększenie subwencji dla UŁ wynika z 2% dodatku za udział w konkursie IDUB oraz z ostatnich podwyżek wynagrodzenia dla pracowników uczelni. Ostateczna decyzja Ministerstwa dotycząca wysokości subwencji spodziewana jest w maju.


Podczas lutowego posiedzenia Senat UŁ zdecydował o niewielkich zmianach harmonogramu studiów o profilu praktycznym. W związku z wejściem w życie ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. 2021 poz. 159) zaistniała możliwość zmniejszenia wymiaru praktyk na kierunkach o profilu praktycznym. Zdecydowały się na dokonanie takiej zmiany w programach studiów 2 kierunki: Produkcja teatralna i organizacja widowisk oraz Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu – wymiar praktyk przewidzianych do realizacji w najbliższym semestrze zmniejszono o połowę.


Na koniec dobre wieści z obszaru współpracy międzynarodowej. Uniwersytet Łódzki zawrze porozumienie ramowe z japońskim Yamanashi Gakuin University. Wnioskował o to EkSoc UŁ.


- Pierwszym priorytetem ma być wymiana studentów studiów pierwszego stopnia, ale w dalszej kolejności umożliwiłaby ona również wymianę studentów studiów drugiego stopnia oraz pracowników uczelni, a także kooperację badawczą. Nie mamy dotychczasowych doświadczeń z YGU, jednak uczelnia ta współpracuje z ponad 30 uczelniami na całym świecie i wydaje się partnerem godnym zaufania i wartym uwagi – tłumaczy dr hab. Rafał Matera (prof. UŁ) Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: Senat UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Szczepienia na COVID-19 - kolejna tura zapisów!
Następna wiadomość Słowo o przysłowiach: Nie owijać czegoś w bawełnę