24 czerwca, 2020 r.

Stypendia i zapomogi dla studentów UŁ – pakiet informacji

Stypendia i zapomogi dla studentów UŁ – pakiet informacji

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Przedstawiamy zasady składania wniosków o zapomogi, stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. Mowa głównie o tych świadczeniach, które będą udzielane w roku akademickim 2020/2021. Poniżej zamieszczono garść informacji dla wszystkim zainteresowanych studentów i doktorantów.Stypendium socjalne


Wnioski należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Sprawy Bytowe, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź.


Dokumenty można składać również poprzez skrzynkę podawczą dostępną w COSiD SB (poniedziałek–piątek, 7.30–14.00) od 1 lipca br. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie.


Z powodu bieżącej sytuacji epidemicznej zachęcamy studentów do wysyłania wniosków drogą pocztową.


Prosimy o korzystanie z generatora dokumentów – ułatwi on skompletowanie wniosku.


Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych


Wygenerowany w USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w COSID w taki sam sposób, jak wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski należy składać od 1 lipca br.

Wnioski o zapomogę


· na rok akademicki 2019/2020


Wypełnione formularze ze strony oraz wygenerowane i podpisane wnioski z systemu USOSweb można składać mailowo do 30 września br. na odpowiedni adres ze strony.


· na rok akademicki 2020/2021

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/21 będą otwarte od 1 października 2020 r.


Wnioski o stypendium rektora


Termin składania wniosków będzie podany we wrześniu na stronie.


Decyzje o terminach i sposobie przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów, którzy podejmą studia na I roku w roku akademickim 2020/21, zostaną podjęte w późniejszym terminie. Prosimy śledzić najnowsze komunikaty na stronie.


Wezwania do uzupełnienia dokumentów będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres uniwersytecki studenta.


Wszystkie informacje są udzielne drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt telefoniczny jest dostępny w godz. 9:00–13:00 codziennie z wyłączeniem środy.

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ w prestiżowym QS World University Ranking
Następna wiadomość Młodzi naukowcy z UŁ ze stypendiami od MNiSW