28 listopada, 2018 r.

Święto polskiej humanistyki docenione

Święto polskiej humanistyki docenione

Zwycięzcą IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została książka Andrzeja Friszke, Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984. Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Ma ona podkreślić znaczenie badań humanistycznych w nauce, a także nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa. Niezwykle cieszy, że z roku na rok ranga i rozpoznawalność konkursu rośnie, a gala wręczenia nagrody jest określana mianem święta polskiej humanistyki. Znaczenie nagrody i potrzeby pogłębionej refleksji humanistycznej we współczesnym świecie podkreślił również Prezes Rady Ministrów, Pan Mateusz Morawiecki, w liście skierowanym do uczestników Gali.W liście czytamy między innymi:


Jesteśmy świadkami i uczestnikami coraz szybszych przemian cywilizacyjnych i triumfu technologii. Coraz bardziej widzimy też potrzebę powrotu do głębokiej refleksji humanistycznej, do podstawowych pytań o wartości, którymi się kierujemy. (…) Uniwersytet Łódzki dzięki ustanowionej nagrodzie, daje nam wszystkim możliwość poznania zainteresowań badawczych polskich humanistów. (…) To daje szansę sięgnięcia w głąb, zatrzymania się i podjęcia namysłu nad kierunkiem naszego działania (…) Polska humanistyka może i powinna kształtować postawy intelektualne Polaków, uczyć ciekawości i otwartości na świat, angażowania w sprawy społeczne, doceniania kultury i jej wartości w codziennym życiu.


Konkurs jest bardzo ceniony w środowisku polskich humanistów i badaczy z zakresu spraw społecznych.


Zgłaszane prace, w tym te które wpłynęły na nasz konkurs w 2018 r., są dowodem bardzo dobrej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość i oryginalność. Ich wyniki zasługują na refleksję, nie tylko w gronie wąskich specjalistów, ale i na szerszy dyskurs społeczny. – podkreślił w swoim wystąpieniu profesor Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.


Cel, który przyświecał obradom kapituła konkursu, to – jak i w latach poprzednich – nie tylko wyróżnienie prac najlepszych, ale również nawiązujących do myśli i twórczości patrona nagrody, który widział w humanistyce forum refleksji o sprawach ważkich dla życia nie tylko każdego z nas, ale i całego społeczeństwa.


Myślę, że w ten sposób możemy oddać należny szacunek wszystkim polskim humanistom, którzy w ostatnim stuleciu nie poprzestali wyłącznie na pracy w zaciszu gabinetów, ale swym zaangażowaniem obywatelskim i udziałem w ważnych publicznych debatach przyczyniali się i przyczyniają nadal do budowania naszego państwa, budowania jego obywatelskich i społecznych struktur oraz do wzrostu znaczenia polskiej nauki w życiu społecznym. Którzy wielokrotnie udowadniali, że im więcej w życiu publicznym pogłębionej i popartej poważnymi badaniami refleksji, tym jego kształt jest lepszy, sprawiedliwszy i piękniejszy. – dodał prof. Różalski.46073890781_24639703c9_kNiedzielny wieczór zgromadził na uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej świat nauki: laureatkę poprzedniej edycji konkursu (dr hab. Dorotę Sajewską), tegorocznych nominowanych, przedstawicieli szkół wyższych w Polsce, przedstawicieli instytucji i biznesu, absolwentów VIP Uniwersytetu Łódzkiego, sympatyków uczelni, media. Galę uświetnił koncert Anny Marii Jopek.


Więcej:
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ w Empiku - Czy uratujemy Ziemię?
Następna wiadomość Światowe dni Ivana Cankara w Łodzi