9 listopada, 2020 r.

Talking China & Talking Japan – nowe odcinki

Talking China & Talking Japan – nowe odcinki

graf.UŁ

Eksperci z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi odcinkami krótkich dyskusji na temat Chin i Japonii. Podcasty Talking China i Talking Japan publikowane są w języku angielskim średnio raz w miesiącu na platformie Soundcloud.


W audycjach Talking China prof. Dominik Mierzejewski porusza problematykę rozwoju Chin lokalnych i udziału tychże w polityce zagranicznej Chin. Profesor przedstawia główne trendy w gospodarczym rozwoju Chin poziomu prowincjonalnego oraz analizuje role władz prowincjonalnych w chińskiej polityce zagranicznej. Podejmuje też tematy bieżącą. Nagrania realizowane są w oparciu o prowadzone badania w ramach grantu „Rola władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej” Narodowego Centrum Nauki.


Talking China, 6. odcinek


W audycjach Talking Japan dr Marcin Socha przygląda się polityce energetycznej Japonii oraz meandrom japońskiej polityki zagranicznej. Dr Socha omawia nowe programy inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych rozwinięte w odpowiedzi na rosnącą pozycję globalną Chin oraz zmiany w strategii energetycznej wprowadzone po katastrofie elektrowni Fukushima I. Komentarze dotyczą również bieżących zmian w polityce zagranicznej Japonii.


Talking Japan, 6. odcinek


Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ jest pierwszym w Polsce uniwersyteckim think-tankiem zajmującym się monitorowaniem i analizą zmian politycznych i gospodarczych w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.


OSA UŁ, oprócz silnego komponentu badawczego, prowadzi działania w zakresie przygotowywania analiz i rekomendacji dla instytucji szczebla lokalnego i centralnego w tym dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


W jednostce publikowane są comiesięczne „Monitory”: chiński, japoński, koreański, Chiny na Bałkanach oraz Monitor ASEAN. Pracownicy Ośrodka komentują wydarzenia bieżące głównie w odniesieniu do działań państw azjatyckich w Europie Środkowej i Wschodniej.


Relacje Chin z Kambodżą i Laosem, napięcia chińsko-japońskie, czy propozycja uzbrojenia Polski przez Koreańczyków w czołgi K2 Black Panther, to tylko przykłady tekstów eksperckich, które można znaleźć w biuletynie FOCUS OSA (w języku polskim).


Dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ jest kierownikiem Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ; pracownikiem w Katedrze Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie retoryki dyplomacji chińskiej, chińskiej polityki zagranicznej w ujęciu regionalnym, oraz rozwoju polityczno-ekonomicznego Chin współczesnych.


Dr Marcin Socha jest analitykiem w Ośrodku Spraw Azjatyckich UŁ, adiunktem w Katedrze Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego; specjalista ds. polityki zagranicznej Japonii w regionie Azji Północno-Wschodniej, bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej w Azji Północno-Wschodniej oraz japońskich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: OSA UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Kultura Kojąca - cykl podcastów Centrum Kultury UŁ
Następna wiadomość 11 listopada - pamiętajmy i dbajmy!