25 listopada, 2020 r.

Twoja emerytura - PPE i PPK na UŁ

Twoja emerytura - PPE i PPK na UŁ

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Uniwersytet Łódzki wprowadzi w 2021r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli nową opcję oszczędzania w III filarze systemu emerytalnego. PPK będą istniały na UŁ równolegle, obok funkcjonującego u nas od wielu lat Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Warto więc wiedzieć, na czym polegają obydwa rozwiązania, a zwłaszcza znać skutki dokonywanych w tym zakresie wyborów. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki zestaw podstawowych informacji, który – mamy nadzieję – będzie przydatny w podejmowaniu racjonalnych decyzji o swoich oszczędnościach. Pomagała nam w tym ekspertka z zakresu prawa pracy – Pani Dr Izabela Florczak z Wydziału Prawa i Administracji.


Zacznijmy od osób, które nie są do tej pory uczestnikami PPE. Takie osoby wciąż będą mogły dołączyć do tego programu; aby to zrobić, trzeba wypełnić odpowiednie dokumenty i złożyć je w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ. Składka wpłacana na PPE wynosi w wersji podstawowej 100 zł miesięcznie i jest finansowana w całości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z własnych środków uczestnik programu może ją zwiększyć). Po osiągnięciu 60. roku życia można wypłacić zgromadzone oszczędności jednorazowo lub otrzymywać je w miesięcznych ratach. W naszej uczelni, składkami odprowadzonymi na PPE zarządza TFI PZU S.A.


Osoby, które już są w PPE, będą mogły w nim pozostać, ale mogą również dodatkowo oszczędzać w ramach PPK. Trzeba jednak wiedzieć (bardzo ważne!!!), że pracownicy, którzy nie przekroczyli 55. roku życia zostaną automatycznie przypisani do PPK; jeżeli tego nie chcą, muszą formalnie zrezygnować poprzez złożenie stosownej deklaracji. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, będą oszczędzać w PPK tylko wtedy, gdy o to zawnioskują.


W ramach PPK składka podstawowa (możliwe są inne warianty) wynosi 3,5% miesięcznego wynagrodzenia, przy czym 2% wynagrodzenia pokrywa z własnych środków pracownik, natomiast kwota pozostała (1,5% wynagrodzenia) stanowi koszt pracodawcy. Dodatkowo, uczestnik PPK otrzyma środki z budżetu państwa, a mianowicie 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł na koniec każdego roku. Po osiągnięciu 60. roku życia oszczędności te można do wysokości 25% wypłacić jednorazowo (reszta w ratach) lub zdecydować się na wypłatę całości w ratach – w obydwu przypadkach musi być minimum 120 rat. Składkami zgromadzonymi w PPK będzie zarządzać PEKAO TFI S.A.


Podsumowując, pracownik UŁ będzie mógł:


a) oszczędzać na emeryturę tylko w PPE;

b) oszczędzać na emeryturę tylko w PPK;

c) oszczędzać zarówno w PPE i w PPK;

d) nie uczestniczyć w żadnym z tych rozwiązań.


Uniwersytet Łódzki wraz z PEKAO TFI S.A. przeprowadzi akcję informacyjną, dzięki której uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat PPK (proszę w tym zakresie na bieżąco śledzić moduł „Dla pracowników” na stronie głównej UŁ), jednak gdyby już teraz pojawiły się pytania, można je kierować do ekspertów, telefonicznie lub mailowo:

1. p. Rafał Krajewski – 601 309 567

2. p. Krystian Komosiński – 695 910 311

3. p. Marcin Kierat – 667 678 148

4. Infolinia 22 640 40 40


Wszelkie pytania w drodze mailowej proszę kierować na adres mailowy ppk_info@pekaotfi.plUniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiały źródłowe: Dr Izabela Florczak, Kanclerz ds. Socjalnych i Ogólnych UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Zapisy na spotkanie informacyjne Granty ERC
Następna wiadomość Black Friday w pandemii – komentarz UŁ