4 lipca, 2019 r.

UŁ częścią International Visibility Project

UŁ częścią International Visibility Project

fot. Pixabay

Uniwersytet Łódzki jest jedną z 20 polskich uczelni zaproszonych do udziału w International Visibility Project. Jednym z głównych założeń projektu jest budowanie lepszego wizerunku polskich uczelni w świecie, zwiększenie widoczności polskich uczelni na arenie międzynarodowej oraz podniesienie pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich. IntVP ma również na celu wzmocnienie, w wiodących ośrodkach akademickich, profesjonalnych kadr menedżerskich i specjalistycznych. Chodzi o osoby zajmujące się rankingami akademickimi i znające kluczowe aspekty tworzenia międzynarodowej reputacji uczelni.Podjęcie współpracy w ramach International Visibility Project (IntVP) należy postrzegać w trzech kontekstach:


  • kontekście akademickim – umocnienie pozycji czołowych polskich uczelni w rankingach międzynarodowych, w tym rankingach „by subject”, jest warunkiem niezbędnym i koniecznym ich skutecznej obecności w międzynarodowych kontaktach akademickich i naukowych;
  • kontekście politycznym – choć główną motywacją wprowadzenia Konstytucji dla Nauki nie była poprawa pozycji rankingowych polskich uczelni, to efektywność ustawy będzie oceniana również poprzez rankingi.
  • kontekście publicznym – aby uzyskać zwiększenie finansowania publicznego w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki potrzebny jest prosty i zarazem powszechnie zrozumiały przekaz, który upewni szerokie kręgi społeczeństwa i klasę polityczną, że sprawy w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki idą we właściwym kierunku, a przyznane środki są dobrze wykorzystywane. Rankingi międzynarodowe mogą w Polsce, wzorem innych krajów, z powodzeniem taką funkcję pełnić.


Podczas kwalifikacji uczelni do uczestnictwa w projekcie Rada Projektu brała pod uwagę obecność wśród 1000 najlepszych uczelni na świecie w 2018 roku w rankingach z grupy „Big-4” (ARWU, THE, QS, USN); spełnienie przez uczelnię warunków udziału w Strategii doskonałości – uczelnia badawcza (SDUB) oraz obecność wśród 25 najlepszych uczelni w Polsce w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2018.Oprócz UŁ zaproszenie do udziału w projekcie otrzymały, uwzględniając główne grupy uczelni – uniwersytety, politechniki, uczelnie medyczne, ekonomiczne, przyrodnicze i niepaństwowe – oraz ich rozkład geograficzny, następujące uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.W każdej z tych uczelni powołana została, na mocy decyzji Rektora, „Rankingowa grupa projektowa”, kierowana przez prorektora. Grupą projektową na UŁ kieruje prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ – dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ. Projekt realizowany jest przez Fundację Perspektywy z funduszy MNiSW.Więcej informacji -> http://intvp.edu.pl/

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a

polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: Fundacja Perspektywy

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Z ponurej gospody do cudu narodowego
Następna wiadomość Nocne wabienie owadów do światła