9 maja, 2019 r.

UŁ jednym z liderów Programu im. Iwanowskiej

UŁ jednym z liderów Programu im. Iwanowskiej

Pięcioro młodych badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego: Joanna Gerszon, Artur Rafał Tim, Piotr Gadawski, Olga Antczak-Orlewska oraz Robert Sobczyk będzie realizować swoje projekty dzięki stypendiom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach Programu im. Iwanowskiej. Badania prowadzić będą w renomowanych instytutach: Institute for Molecular Bioscience, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Centre for Biodiversity Genomics, University of New Brunswick, oraz Australian Museum. Na listach rankingowych programu przodują Uniwersytet Łódzki i Politechnika Gdańska, z których po pięciu badaczy otrzyma stypendia.


Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych i realizację projektów pod opieką wybitnych naukowców z zagranicy.Spośród ogółu wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (36), inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (9), Francja (6), Australia (5), Hiszpania (5), Wielka Brytania (4) i Włochy (4).W premierowej odsłonie programu nadesłano 105 wniosków, z których 101 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu oceny merytorycznej rekomendowano 70 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora NAWA.Na drugim miejscu, wśród polskich ośrodków badawczych, znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Wrocławska z 4 beneficjentami. W sumie stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 69 doktorantów.


Lista rankingowa Programu im. Iwanowskiej

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/
Źródło: NAWA, Forum Akademickie

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Stare i nowe spotkania filmowe: Roman Dębski
Następna wiadomość Student WPiA UŁ w CD PROJEKT RED