10 kwietnia, 2019 r.

UŁ w polskiej czołówce badawczej

UŁ w polskiej czołówce badawczej

fot. Pixabay

Uniwersytet Łódzki znajduje się w gronie najbardziej aktywnych instytucji badawczych w Polsce. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce polskich uczelni realizujących największą liczbę projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Nasi naukowcy efektywnie wykorzystują również możliwości, które zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki związane z ministerstwem.


Naukowcy naszej uczelni są zaangażowani w pracę w 15 międzynarodowych konsorcjach partnerskich realizujących projekty w ramach HORYZONTU 2020. Zakres prowadzonych badań jest tutaj niezwykle szeroki. Znajdziemy zarówno tematykę społeczną, jak w przypadku GRACE: Gender and Cultures of Equality in Europe, polityczną, np. CRISEA – Competing Regional Integrations in Southeast Asia, ekonomiczną, m.in. DESIRA – Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas czy zdrowotną np. – VACTRAIN – TWINNING ON DNA-BASED CANCER VACCINES.


Tym, co szczególnie wyróżnia Uniwersytet Łódzki na tle innych jednostek naukowych, jest dynamika w przystępowaniu do międzynarodowych konsorcjów projektowych. Tylko w pierwszym kwartale 2019 r. staliśmy się ważnym partnerem w trzech nowych konsorcjach. Są to CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing Futures, ProCEedS – Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain oraz SANDA – Supplying Accurate Nuclear Data for energy and non-energy Applications.


Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego budżet, w latach 2014-2020, wynosi prawie 80 mld euro. Twórcom programu chodziło o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Jego następca – Program HORIZON EUROPA – jest w trakcie przygotowywania.


https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_enNajwięcej projektów w Uniwersytecie Łódzkim uzyskało finansowanie w obszarze „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”, przez partnerstwa realizujące projekty RELOCAL, CRISEA, CLEARNING HOUSE. Ponadto jesteśmy obecni w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” z projektami PL-ERADays, CONCISE. Kolejne nasze projekty są finansowane w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (GRACE, QUANTUM DYNAMICS, ProCEedS), jeszcze inne w obszarach dedykowanych nanotechnologii (InnovaCOncrete), bioekonomii ((InnProBio), bezpieczeństwu żywnościowemu (DESIRA), innowacjom w małych i średnich przedsiębiorstwach (SMEthod) czy szeroko rozumianemu upowszechnianiu doskonałości w nauce (ICRI-Biom, VACTRAIN). Po raz pierwszy w historii uczelni nasi fizycy przystąpili do projektu finansowanego w ramach programu Euroatom, jest to najnowszy projekt w naszej uczelni – SANDA.


- Aktywnie wspieramy naukowców zaangażowanych w pozyskiwanie projektów badawczych, merytorycznie wspieramy wydziały kształtujące strategie naukowe zgodne ze strategią uczelni, monitorujemy efekty działalności naukowej tak, aby odpowiednio kształtować politykę naukową służącą zwiększeniu jakości badań naukowych i ich bezpośrednich efektów jak publikacje, patenty, wdrożenia, udział w międzynarodowych konsorcjach wnioskujących o prestiżowe projekty badawcze. To przynosi efekty - tłumaczy profesor Elżbieta Żądzińska, Prorektor UŁ ds. nauki.
Korzystamy z potencjału programów krajowych


Środki Unii Europejskiej nie są jedynymi źródłami finansowania projektów naukowych w Uniwersytecie Łódzkim. Pozyskujemy również fundusze z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Obecnie realizowanych na uczelni jest ponad 430 różnych projektów. Jesteśmy krajowym liderem w konkursie NCN MINIATURA2 i zajmujemy szóste miejsce w Polsce pod względem uzyskanych w tej instytucji grantów. Jesteśmy również jedyną uczelnią w Polsce z koordynacją międzynarodowej Akcji w programie COST.


Ze środków NCBiR realizujemy dwa projekty w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni, jeden z nich znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej wśród pierwszej dziesiątki uczelni w Polsce. W kolejnym konkursie - Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze realizowany jest jeden projekt B+R, ponadto realizujemy cztery projekty w ramach Trzeciej Misji Uczelni.


Kolejnym źródłem finansowania nauki i badań są środki MNiSW. Otrzymaliśmy finansowanie dla realizowanych obecnie w Uczelni sześciu doktoratów wdrożeniowych, w tym dla jedynego w Polsce z zakresu nauk filozoficzno-historycznych. Jesteśmy również wyjątkowo aktywni w programie Granty na Granty, w którym pozyskaliśmy ponad 50% wszystkich środków przekazanych uniwersytetom.


Również u najmłodszego polskiego grantodawcy – NAWA, Uniwersytet Łódzki jest beneficjentem wszystkich typów grantów, w tym Akademickich Partnerstw Międzynarodowych.


Uniwersytet Łódzki konsekwentnie pracuje nad uzyskaniem statusu uczelni badawczej. Jako jedna z 19 polskich szkół wyższych otrzymał niemal milionowe dofinansowanie z MNiSW, w ramach projektu pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego celem jest opracowanie celów i założeń dla strategicznego planu rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Materiały źródłowe: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość Natural Born vs. Artificial Artist
Następna wiadomość ICANN, new generic top level domains and its rights protection mechanisms - wykład w języku angielskim