1 czerwca, 2020 r.

UŁ współautorem nowej platformy źródeł

UŁ współautorem nowej platformy źródeł

fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego/Kurier Codzienny

W Internecie pojawiła się nowoczesna, multimedialna platforma naukowo-dydaktyczna, zrealizowana w ramach kilkuletniego grantu MNiSW przez Centrum Europejskie Natolin (CEN). Jest ona owocem pracy kilkunastoosobowego zespołu historyków, politologów, specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ekonomistów, archiwistów i muzealników z całej Polski. W projekcie uczestniczyli m.in. profesorowie: Bohdan Cywiński, Marek Cichocki, Tomasz Grzegorz Grosse, Jerzy Jasiński, Arkadiusz Adamczyk i Paweł Kowal, dr Paweł Ukielski oraz reprezentant UŁ – prof. Andrzej Dubicki. Prace koordynował Konrad Dziurdzia z CEN. Kierownikiem naukowym projektu był historyk dziejów Polski i polskiej myśli politycznej w XX w., profesor Przemysław Waingertner z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.


- To było trudne – połączyć i wysiłek badawczy i pisarski naukowych indywidualności z różnych ośrodków, informatyków, ekipy filmowej. Trzeba było mieć pomysł na całość i skutecznie zarazić tym pomysłem. Zagadnienie było obszerne, a czasu wcale nie tak dużo. Wszyscy w zespole stanęli na wysokości zadania, a nieoceniona była rola, pomysłowość i pracowitość Konrada Dziurdzi z Centrum Europejskiego Natolin, który niemożliwe czynił możliwym – mówi prof. Przemysław Waingertner z UŁ.


Link do platformy


Platforma jest obszernym repozytorium i kompendium wiedzy na temat scenariuszy i roli, jakie miałaby odgrywać Polska w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach rozmaitych koncepcji geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych XX i XXI w. Na platformie znaleźć można:


· słowniki, w których opracowane jest blisko 150 postaci;

· kilkaset materiałów źródłowych;

· kursy e-learningowe;

· ponad 100 fotografii;

· ścieżki biograficzne polskich autorów historycznych idei organizowania ładu w Europie Środkowo-Wschodniej;

· mapę archiwów, bibliotek i muzeów, których zbiory związane są z problematyką platformy;

· własną bibliotekę tematyczną.


Projekt ujmuje wspomniane zagadnienie wizji roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w trzech wątkach tematycznych:


· polskich idei ładu w regionie, skierowanych na wschód (Ukraina, Białoruś, republiki nadbałtyckie),

· polskich idei ładu w regionie, skierowanych na południe (Czechosłowacja – Czechy i Słowacja, Węgry, Rumunia),

· wizji porządku ekonomicznego w Europie Środkowo-Wschodniej.


Platforma, którą uzupełnia seria publikacji książkowych w języku polskim (Wydawnictwo UŁ) i angielskim (Wydawnictwo Peter Lang) pt. „Polska a Europa Środkowo-Wschodnia w XX w.”, została przygotowana jako źródło wiedzy i inspiracji z myślą m.in. o uczelniach, muzeach, archiwach, bibliotekach, badaczach, wykładowcach czy studentach.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Sukces UŁ – łącznie prawie 152 mln zł z NCN
Następna wiadomość Przedszkole UŁ znów otwarte!