27 listopada, 2020 r.

UŁ z nagrodami Marszałka Województwa Łódzkiego

UŁ z nagrodami Marszałka Województwa Łódzkiego

graf. Urząd Marszałka Woj. Łódzkiego

17 listopada Marszałek Województwa Łódzkiego przyznał nagrody za najlepsze rozprawy poświęcone naszemu województwu. To już XXI edycja konkursu organizowanego przez władze województwa. Wśród wyróżnionych znalazło się pięciu badaczy i absolwentów naszej Uczelni. Łączna kwota nagród to prawie 34 000 zł. To nie tylko wielki prestiż, ale również dowód skuteczności strategii UŁ, który nieustannie poszerza przestrzeń współpracy z regionem.Uczelnia bliska społeczeństwu


UŁ chętnie wykorzystuje swój potencjał badawczy, angażując się w rozwój regionu łódzkiego. Uczelnia realizuje tym samym swoją misję, jaką jest dzielenie się rezultatami badań naszych pracowników i studentów z firmami, instrukcjami i całym społeczeństwem. Horyzont wszystkich działań realizowanych na UŁ rozciąga się bowiem daleko poza mury Uczelni poprzez aktywne działania naszej społeczności na rzecz regionu.


Otrzymanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach Konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim to ważne wyróżnienie naukowe. Po pierwsze akcentowany jest kontekst łódzki, nagrodzone prace najczęściej albo bezpośrednio dotyczą problematyki związanej z naszym województwem albo rozwiązują problemy, z którymi lokalnie się zmagamy. Pokazują, że nauka jest bliska społeczeństwu, pomaga społecznościom pokonać trudności i podtrzymuje ich tożsamość. Po drugie, otrzymanie takiej nagrody jest potwierdzeniem walorów naukowych pracy. Nagrodzone rozprawy poddają się rygoryzmowi naukowemu i świadczą o dobrym warsztacie naukowym badaczy. Laureatom konkursu serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w prowadzeniu badań naukowych – zaznacza dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem.rektor_kurczewska_wprof. A. Kurczewska (fot. M. Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ)


Lista laureatów


Poniżej zamieszczamy listę laureatów z naszej Uczelni. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

  1. Magdalena Kowalewicz-Kulbat: Synapsa immunologiczna ludzkiej komórki dendrytycznej z limfocytem T formowana w odpowiedzi na prątki Mycobacterium bovis BCG (praca habilitacyjna/ cykl publikacji).
  2. Łukasz Lechowski: Wpływ budowy autostrady A1 i A2 na zmiany zagospodarowania terenu w gminach powiatu zgierskiego w światle metod GIS (rozprawa doktorska}.
  3. Rafał Pakuła: Udział Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji „Miastoprojekt – Łódź” w kształtowaniu architektonicznego krajobrazu Łodzi na tle uwarunkowań polityczno-gospodarczych w latach 1949–1989 (rozprawa doktorska)
  4. Monika Jarosiewicz: Wpływ związków bromofenolowych ograniczających palność materiałów organicznych na erytrocyty człowieka (rozprawa doktorska)
  5. Emilia Brodziak: Łódź w walce o niepodległość 1914–1918 (praca dyplomowa – magisterska)


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: BIP Urzędu Marszałka Województwa Łódzkiego

Redakcja: Centrum Promocji UŁ


Poprzednia wiadomość Naukowcy UŁ z grantami OPUS 19 i PRELUDIUM 19
Następna wiadomość Eksperci UŁ na EFG 2020