18 kwietnia, 2019 r.

UŁ ze wsparciem na komercjalizację badań

UŁ ze wsparciem na komercjalizację badań

fot. Pixabay

Konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znalazło się w gronie 24 wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie w tegorocznej edycji programu Inkubator Innowacyjności 2.0. Współpraca w ramach konsorcjum zakłada powołanie wspólnej Komisji Inwestycyjnej oceniającej wnioski o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych, wymianę dobrych praktyk w obszarze komercjalizacji pomiędzy uczelniami, a także wspólny udział w targach wynalazków oraz imprezach i wydarzeniach organizowanych na uczelniach.


Celem programu Inkubator Innowacyjności 2.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym. Wszystkie zwycięskie konsorcja prowadzą aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozwijają współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.Wsparcie udzielane jest na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, zarządzanie portfelem technologii oraz na działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.Ostateczna kwota dofinansowania poszczególnych projektów zostanie ustalona po określeniu końcowej wartości budżetu dla programu Inkubator Innowacyjności 2.0 oraz w drodze negocjacji kosztorysów z poszczególnymi wnioskodawcami, po zakończeniu których zostaną przygotowane umowy określające warunki finansowania, realizacji i rozliczenia wykonania zadań objętych złożonym wnioskiem.Więcej --> https://www.gov.pl/web/nauka/znamy-wyniki-kolejnej-edycji-programu-inkubator-innowacyjnosci-20bŹródło: Centrum Transferu Technologii UŁ, MNiSW

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Andrzej Sapkowski Absolwentem VIP UŁ
Następna wiadomość UŁ komentuje: Symbole wielkanocne - woda