23 listopada, 2020 r.

Zagraniczni studenci na uczelniach – UŁ 3. w Polsce!

Zagraniczni studenci na uczelniach – UŁ 3. w Polsce!

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Ogromny sukces Uniwersytetu Łódzkiego – jesteśmy na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby studentów zagranicznych! To najlepszy wynik w historii Uczelni. W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego wyprzedzają nas jedynie Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Polskie podium w obszarze umiędzynarodowienia to efekt wielkiej pracy, jaką w ostatnich latach wykonał zespół Biura Współpracy z Zagranicą UŁ pod kierownictwem Liliany Lato, a także zasługa wysokiego poziomu dydaktyki UŁ i władz Uniwersytetu odpowiedzialnych za strategię umiędzynarodowienia.


Ponad 13-krotny wzrost w 10 lat!


Na Uniwersytecie Łódzkim w 2019 roku studiowało aż 1801 osób z zagranicy. Liczniejszą grupę, w tym czasie, kształcił tylko Uniwersytet Jagielloński (2980 osób) oraz Uniwersytet Warszawski (2885). W porównaniu do 2018 roku UŁ pokonał Politechnikę Warszawską (1747) i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (1714). Dodatkowo, poza wspomnianą liczbą 1801 studentów w UŁ, w trakcie roku 2019 kształciło się u nas ok. 1500 uczestników wymian krótkoterminowych oraz słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Jak łatwo policzyć liczba zagranicznych studentów przekroczyła tym samym 3000 w ciągu jednego roku akademickiego. To rekord, który zapowiadaliśmy już wcześniej.


W ostatnich latach liczba studentów z zagranicy (włączając w to studentów z wymiany) rosła na Uniwersytecie Łódzkim bardzo dynamicznie. Awanse UŁ były więc konsekwentne - dokładnie 10 lat temu byliśmy na 22. miejscu ze 134 studentami; w roku 2013 zajmowaliśmy 15. miejsce wśród uczelni publicznych (480 studentów), w 2017 roku uplasowaliśmy się już na 8. miejscu (1219 studentów).


Wynik ten jest m.in. efektem wzrostu rozpoznawalności marki UŁ wśród studentów na całym świecie. To prosty mechanizm – studenci, którzy do nas trafiają są zadowoleni z uczelni, dlatego polecają studia w UŁ swoim koleżankom i kolegom za granicą, stając się w ten sposób naszymi najlepszymi ambasadorami - mówi Justyna Izydorczyk, specjalistka zajmująca się rekrutacją kandydatów na studia w języku angielskim - Dodatkowo od października 2019 roku prowadzimy w Biurze Współpracy z Zagranicą projekt „Linked to UL” finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu International Alumni. Projekt ma na celu zbadanie i wypromowanie historii absolwentów UŁ z zagranicy, którzy osiągnęli wyróżniające się sukcesy zawodowe. W ten sposób pojawiać się będą kolejni ambasadorowie UŁ.


Studiowanie - coraz częściej po angielsku


Ambasadorowie to jedno, ale sukces w rankingu GUS to w dużej mierze efekt pracy zespołu ds. rekrutacji Biura Współpracy z Zagranicą, który od lat promuje ofertę uczelnianą i dba o proces rekrutacji wszystkich obywateli z zagranicy na studia. W roku 2020, pomimo niesprzyjającej sytuacji na świecie, ograniczeń w podróżowaniu oraz funkcjonowaniu instytucji udało się utrzymać liczbę zrekrutowanych studentów na podobnym poziomie. W rekrutacji na studia 2020/2021 przyjęto 690 studentów z zagranicy, dodatkowo 110 osób przyjechało w ramach rocznych wymian studenckich. Taki wynik pozwala szacować, że liczba studentów z zagranicy kształcących się w Uniwersytecie Łódzkim w zestawieniu GUS za 2020 roku nadal będzie rosła i wyniesie około 2080 osób.


- Tak wysoka pozycja to efekt wspólnych wysiłków administracji UŁ (w szczególności BWZ i Centrum Nauki, odpowiedzialnych za współpracę z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej) oraz poprzednich władz uczelni. Jest to również świadectwo rosnącej pozycji Łodzi jako ośrodka akademickiego; trzy największe polskie miasta cieszą się jak widać największą popularnością wśród studentów z zagranicy. Pomimo niesprzyjających okoliczności dotykających uczelnie z całego świata nie spoczywamy na laurach i uatrakcyjniamy naszą ofertę, dostosowując ją do obecnej sytuacji i zmieniających się potrzeb studentów zagranicznych. Internacjonalizacja jest jednym z priorytetów obecnych władz UŁ. Jesteśmy przekonani, że najniższy stopień podium nie jest szczytem naszych możliwości - mówi prof. Łukasz Bogucki, Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą.


Studenci zagraniczni przyjeżdżają na studia do UŁ nie tylko na tradycyjne studia w języku polskim, gdzie najpopularniejsze kierunki to zarządzanie, filologie i logistyka. Aż 743 studentów studiuje na kierunkach w języku angielskim. Najpopularniejszą ofertą UŁ dla tej grupy jest informatyka w języku angielskim. Geograficznie największa grupa studentów zagranicznych pochodzi z Ukrainy, a kolejne miejsca zajmują grupy z Białorusi, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Rosji. Większe grupy przyjeżdżają też z Etiopii, Turcji, Kazachstanu, Kirgistanu, Rwandy, Chin i Angoli. W ramach wymiany studenckiej najliczniej przyjeżdżają Włosi i Hiszpanie. Studenci zagraniczni w UŁ reprezentują 95 różnych narodowości.


Bardzo warty podkreślenia jest fakt, że ponad połowa naszych studentów z zagranicy płaci za studia. To efekt m.in. naszych działań promocyjnych na przestrzeni ostatnich lat. Promujemy Uniwersytet na targach za granicą, reklamujemy się m.in. w mediach społecznościowych czy też prowadzimy prezentacje w szkołach, np. na Ukrainie w ramach projektów UAktwyni oraz UAktywni 2.0, finansowanych przez NAWA w programie Promocja Zagraniczna. Współpracujemy też z agencjami rekrutacyjnymi - mówi Mieczysław Pakosz z Biura Współpracy z Zagranicą, specjalista ds. rekrutacji.


- Sukces naszego Biura wynika z tego, że zajmujemy się kompleksowo zadaniami umiędzynarodowienia dotyczącymi strategicznych, priorytetowych kierunków w UŁ, promowaniem Uczelni i jej oferty za granicą, jak też procesem rekrutacji na studia czy programami wymiany. Ale najważniejsze - ten sukces nie miałby miejsca, gdyby nie ogromna praca kardy dydaktycznej i codzienna dobra obsługa studentów UŁ z zagranicy na Wydziałach UŁ. Wszyscy ogromnie cieszymy się z miejsca na podium z najlepszymi uczelniami w Polsce – mówi Liliana Lato, kierowniczka BWZ UŁ.


GUS o polskich uczelniach


Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku” prezentuje dane o uczelniach, studentach i absolwentów według szeregu kryteriów, m.in. typów instytucji, kierunków studiów, wieku, płci, nadanych stopni naukowych. Wyszczególniono w nim również dane finansowe, w tym przychody i koszty uczelni, wykorzystanie funduszy czy nakłady inwestycyjne.


Na polskich uczelniach kształci się coraz więcej zagranicznych studentów. W roku akademickim 2019/2020 w naszym kraju studiowało 82,2 tys. obcokrajowców, 5 % więcej niż roku w poprzednim. W minionym roku akademickim na polskich uczelniach studiowało ponad 1,2 mln studentów. Wśród nich 6,8% stanowiły osoby spoza Polski.


Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html


Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://go-poland.pl/news/ever-more-foreign-students-polish-universities

_MGL5577

Część zespołu Biura Współpracy z Zagranicą UŁ (fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: NAWA, BWZ UŁPoprzednia wiadomość UŁ współtworzył grę o przemysłowej Łodzi
Następna wiadomość Medal dla projektu zespołu prof. Anety Pawłowskiej