"Quantum Statistics and Related Topics ";"2018-12-06 00:00:00";"2018-12-08 00:00:00";"Wydział Matematyki i Informatyki UŁ,, ul. Banacha 22 Łódź";"Konferencja Naukowa “Quantum Statistics and Related Topics “ organizowana przez Katedrę Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki jest ważną okazją do prezentacji osiągnięć i problemów związanych z szeroko pojętą statystyką kwantową. Przedstawione będą zagadnienia dotyczące mechaniki kwantowej i wielu działów matematyki. Gotowość udziału w konferencji zgłosili najwybitniejsi przedstawiciele polskich ośrodków naukowych oraz wielu specjalistów z zagranicy.Wyjątkową okazją do tego spotkania naukowego jest jubileusz prof. dra hab. Andrzeja Łuczaka, który jest specjalistą i wiodącym badaczem w dziedzinie statystyki kwantowej .Mamy nadzieję, obrady staną się doskonałym forum integracji kilku pokoleń matematyków z różnych ośrodków naukowych.Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy i prosimy o kontakt na adres:hanna.podsedkowska@wmii.uni.lodz.pl lub rafal.wieczorek@wmii.uni.lodz.pl , lub ktpis@math.uni.lodz.pl"