"10 Seminarium Open Access ";"2019-10-23 00:00:00";"2019-10-25 00:00:00";"Biblioteka UŁ, Matejki 32/38 Łódź";"10. Seminarium Open Access organizowane jest w ramach Międzynarodowego Tygodnia Open Access (21-27 października 2019 r.).Tegoroczne obchody Open Access Week w formie seminarium i warsztatów szkoleniowych odbędą się w dniach 23 i 25 października 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Jana Matejki 32/38. Seminarium oraz warsztaty będą poświęcone m.in. nowym modelom licencyjnym na dostęp do czasopism; otwartemu publikowaniu (umowy transformacyjne - pilotażowy program otwartego publikowania Elsevier); licencjom Creative Commons; instytucjonalnej polityce otwartościowej oraz zarządzaniu danymi badawczymi. Od dziesięciu lat promujemy zagadnienia związane z otwartą nauką w Uniwersytecie Łódzkim. Co roku organizujemy Seminarium Open Access, podczas którego dyskutujemy o bieżących problemach związanych z wprowadzaniem otwartości w działaniach uczelni. Szczegółowy plan Seminarium będzie dostępny już wkrótce na stronie Biblioteki UŁ: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/ "