"Procesy (de)stabilizacji w Europie Środkowej i Wschodniej";"2019-10-15 00:00:00";"2019-10-16 00:00:00";"Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Kopcińskiego 16/18 Łódź";" Tematyka Konferencja stanowi kontynuację spotkań naukowych poświęconych rozważaniom nad ewolucją systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, realizowanych z inicjatywy Katedry Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań nad ewolucją systemów politycznych oraz ich podsystemów w Europie Środkowej i Wschodniej. Językami konferencji będą polski, angielski, rosyjski oraz ukraiński. W tych językach będą przyjmowane zgłoszenia.W szczególności, tematyka Konferencji obejmuje: Procesy oraz czynniki wpływające na stabilizację lub destabilizację państw regionu oraz regionu jako całości.Procesy budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz innych zmian społecznych w państwach regionu.Zachowania aktorów politycznych w procesach politycznych w państwach regionu.Funkcjonowanie i zmiany systemów wyborczych oraz zachowań wyborczych państw regionu. http://isp.uni.lodz.pl/events/zaproszenie-na-konferencje-pt-procesy-destabilizacji-w-europie-srodkowej-i-wschodniej/"