"Filozofia XVII wieku jej źródła i kontynuacje w naukach przyrodniczych: astronomia – astrologia - medycyna";"2020-06-17 00:00:00";"2020-06-19 00:00:00";"Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, ul. Lindleya 3/5 Łódź";"Tematem najnowszej edycji konferencji są związki siedemnastowiecznej filozofii z nauką nowożytną w historycznie zrelatywizowanym sensie tego terminu, a więc nieograniczonym przez współczesną systematykę dyscyplin naukowych. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić paradygmatyczne powiązania, obustronne inspiracje oraz teoretyczne interakcje między myślą filozoficzną XVII wieku a wczesnonowożytną refleksją naukową, prowadzoną zarówno w obszarze nauk matematycznych, jak i nauk przyrodniczych – ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących filozofię z astronomią, astrologią oraz medycyną.https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/centrum-f..."