"Studencki Festiwal Myśli Zrównoważonych - What's on Earth: warsztat design thinking";"2019-04-15 10:00:00";"2019-04-15 14:00:00";"Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5 Łódź";"Festiwal Myśli Zrównoważonej „What’s on Earth” – to spotkanie przedstawicieli polskiego biznesu z ambitnymi studentami polskich uczelni. Celem projektu jest pokazanie roli CSRu w rozwoju gospodarki, ekonomii, a także odpowiedzialnego społeczeństwa. Festiwal Myśli Zrównoważonych ma być przestrzenią wolnego wyrażania swojego zdania, konfrontacji wielu punktów widzenia oraz impulsem, który zachęci do poruszania tematów dotyczących odpowiedzialnego biznesu, także w środowisku akademickim. Chcemy, by przekazywana wiedza była atrakcyjna a jednocześnie łatwa do rozumienia i przyswojenia. Pragniemy inspirować – edukując. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu ma w naszych oczach realny wpływ na funkcjonowanie oraz poglądy współczesnego społeczeństwa. Dzięki stworzeniu przestrzeni do dyskusji w środowisku akademickim o faktycznych działaniach – zarówno największych, jak i lokalnych przedsiębiorców, chcemy zwiększyć świadomość naszych rówieśników o aktywnościach podejmowanych w globalnej perspektywie. Całe wydarzenie ma być podzielone na dwie przestrzenie – scenę wykładowczą, na której zaproszeni goście będą mieli okazję zaprezentować swoje prezentacje oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych, a także przestrzeń otwartą.Uczestnikami festiwalu będą osoby młode – rozpoczynające swoją karierę zawodową. Cenią sobie niezależność, mają szerokie zainteresowania, nie lubią monotonii. Studenci zarówno łódzkich, jak i ogólnopolskich uczelni. Ludzie, którzy myślą nieszablonowo, chcą odpowiedzialnie kształtować otaczającą ich rzeczywistość.To pierwsza edycja naszego autorskiego, festiwalowego projektu. Co za tym idzie – jest to ogromna szansa na wprowadzenie nowej jakości do przedsięwzięć organizowanych w łódzkim środowisku akademickim.Cały festiwal jest tworzony w oparciu o koncept „Sharing Economy”. Od wartości materialnej – dużo bardziej cenimy sobie wartość merytoryczną oraz potencjał ludzki prezentowany podczas tego wydarzenia.W naszych oczach, odpowiedzialne prowadzenie biznesu ma realny wpływ otoczenie, dlatego wierzymy, że nasze wydarzenie zainspiruje odbiorców do działania. // Więcej: http://www.skninwestor.com/portfolio-item/whats-on..."