"Miasto z perspektywy osób bez domu - Projekt wiedza: Uniwersytet Łódzki w Empiku";"2019-06-13 18:00:00";"2019-06-13 20:00:00";"Wydział Chemii UŁ, Tamka 12 Łódź";" Szacuje się, że w Łodzi mieszka około dziewięćset osób bez domu. Jak wygląda miasto z ich perspektywy? Co o nim myślą i jak się w nim czują? Jakie są codzienne ścieżki osób doświadczających bezdomności, czym jest bezdomność i jak wpływa na doświadczanie miasta, w jaki sposób swoją codzienność organizują sami bezdomni, jak przyciągnąć spojrzenia przechodniów poprzez fotografie i przyczynić się do zmiany wizerunku osób bez domu, zwracając uwagę na osobisty wymiar i zróżnicowany charakter sytuacji, w której się znajdują – opowiedzą o tym Natalia Martini – socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Kostrzyńska – pedagog społeczny z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uczestnicy projektu fotograficznego „Łódź (dla) Bezdomnych”: Rafał Grzelak, Krzysztof Klejman, Elżbieta Wojtczak, Robert i Filip; podczas spotkania w ramach comiesięcznego cyklu „Projekt wiedza - Uniwersytet Łódzki w Empiku”; współprowadzenie: Uczestnicy projektu fotograficznego pt. „Łódź (dla) Bezdomnych”. "