Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Józefa Pilarskiego nr 14/16/ 90-231 Łódź (Łódź-Śródmieście)