10 Seminarium Open Access

23-25 PAźDZIERNIKA / 2019
Miejsce:

Biblioteka UŁ

Matejki 32/38

Organizator:

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

mgr Tomasz Piestrzyński

Sekretarz:

.

Tematyka:

10. Seminarium Open Access organizowane jest w ramach Międzynarodowego Tygodnia Open Access (21-27 października 2019 r.).

Tegoroczne obchody Open Access Week w formie seminarium i warsztatów szkoleniowych odbędą się w dniach 23 i 25 października 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Jana Matejki 32/38. Seminarium oraz warsztaty będą poświęcone m.in. nowym modelom licencyjnym na dostęp do czasopism; otwartemu publikowaniu (umowy transformacyjne - pilotażowy program otwartego publikowania Elsevier); licencjom Creative Commons; instytucjonalnej polityce otwartościowej oraz zarządzaniu danymi badawczymi.

Od dziesięciu lat promujemy zagadnienia związane z otwartą nauką w Uniwersytecie Łódzkim. Co roku organizujemy Seminarium Open Access, podczas którego dyskutujemy o bieżących problemach związanych z wprowadzaniem otwartości w działaniach uczelni.

Szczegółowy plan Seminarium będzie dostępny już wkrótce na stronie Biblioteki UŁ: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/


Kontakt: