27th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC 2020)

30-03 CZERWCA / 2020
Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Wydział Chemii UŁ

Kierownik:

dr Mariola Brycht ; Opiekun Naukowy: prof. dr. hab. Sławomira Skrzypek

Sekretarz:

dr Barbara Burnat

Tematyka:

Tematyka: Międzynarodowa konferencja Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC 2020) ma charakter cykliczny i jest organizowana od ponad 25 lat, jednak co roku odbywa się w innym państwie. Dedykowana jest młodym naukowcom, przede wszystkim doktorantom, którzy prowadzą badania naukowe w dziedzinie chemii analitycznej. Podczas konferencji doktoranci będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań w formie komunikatów ustnych w kilku sekcjach tematycznych: chromatografia, elektrochemia, chemometria, spektrometria, analiza żywności, materiały stosowane w chemii analitycznej.

Głównymi celami spotkania jest: przygotowanie młodych naukowców do prezentacji osiągnięć badawczych na arenie międzynarodowej, wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny chemii analitycznej w środowisku doktorantów oraz ich promotorów, integracja środowiska młodych chemików i entuzjastów chemii z Europy Środkowej oraz Wschodniej, rozwijanie sieci międzynarodowej współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach naukowych, propagowanie myśli ekologicznych i współpracy w trosce o środowisko naturalne. Konferencja YISAC ma także na celu umożliwienie doktorantom poznanie kultury kraju, będącego gospodarzem YISAC, poprzez udział w spotkaniach integracyjnych oraz wycieczkach. Jest również doskonałą okazją dla konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń stających się niejednokrotnie inspiracją do dalszego działania. W celu zapewnienia możliwości uczestniczenia w YISAC 2020 wszystkim zainteresowanym doktorantom, udział w konferencji będzie bezpłatny.

Kontakt: yisac@chemia.uni.lodz.pl