„Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

23-24 MAJA / 2019
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnychwraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum

Kierownik:

prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Sekretarz:

mgr Marcin Kraśniewski

Tematyka:

Na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, w dniach 23 i 24 maja, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” (The International Academic Conference Security and regulation of the energy market). Udział w wydarzeniu potwierdziła Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pani Jadwiga Emilewicz. Wystąpienie Pani Minister zaplanowane jest na godzinę 9.00 w dniu 24 maja. Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na dole informacji.Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” - WPiA


Debata 7 państw


Oprócz Pani Minister J. Emilewicz, organizatorzy przewidują udział m.in. Mateusza Boncy (Prezesa Grupy LOTOS S.A.) i Piotra Woźniaka (Prezesa Zarządu PGNiG S.A.). Tematyka Konferencji obejmuje dwa zasadnicze zagadnienia: bezpieczeństwo i regulacje.Udział w wydarzeniu wezmą prelegenci i moderatorzy reprezentujący siedem państw: Polskę, Belgię, Łotwę, Norwegię, Wielką Brytanię, Włochy i Węgry. Pierwszy dzień będzie miał charakter międzynarodowy (oficjalny język I. dnia: angielski), drugi natomiast charakter krajowy (oficjalny język II. dnia: polski).Konferencja jest organizowana pod auspicjami Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Association of Corporate Counsel Europe, a także World Energy Counsil, która jest międzynarodową organizacją akredytowaną przy ONZ.Dwudniowa konferencja o zasięgu międzynarodowym będzie forum, które zgromadzi wybitnych naukowców z europejskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych i administracji rządowej, a także czołowych ekspertów z branży energetycznej i doradztwa biznesowego.Konferencję organizuje Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ.Organizatorzy przewidują tłumaczenie symultaniczne podczas całego dnia międzynarodowego oraz podczas wystąpienia Gościa Honorowego i dwóch pierwszych paneli w dniu krajowym (do godziny 13.00).tekst źródłowy: WPiA UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Kontakt: email: konferencja.energetyczna@wpia.uni.lodz.pl

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Agnieszka Czernek (e-mail:aczernek@uni.lodz.pl)

tel.: (42) 635 40 38
fax: (42) 66 55 999
pokój: 3.13 bud.A, IIIp.