EKONOMICZNY KONTEKST SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

23-24 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

Organizator:

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Kierownik:

dr hab. Aleksandra Nowakowska

Sekretarz:

dr Agnieszka Rzeńca (UŁ); dr Marcin Feltynowski (UŁ); dr Paulina Legutko-Kobus (SGH, KPZK PAN); dr Ewa Jastrzębska (SGH);

Tematyka:

Nadwyrężone i kurczące się zasoby przyrodnicze skutkują brakiem możliwości zapewnienia wszystkim ludziom wysokiej jakości życia, generują nierówności społeczne oraz nowe wyzwania dla gospodarki. Te wielowymiarowe problemy rodzą pytania o trwałość rozwoju współczesnego świata, sprawiedliwość środowiskową i sprawiedliwość społeczną. Ich wagę podkreśla laureat Nagrody Nobla w 2018 r. z dziedziny ekonomii Williama D. Nordhaus’a, który pisze, iż „natura dyktuje warunki, w których żyjemy, a wiedza określa naszą umiejętność zarządzania tymi warunkami”.

Wychodząc z powyższych przesłanek organizatorzy zaproponowali tematykę konferencji, dotyczącą sprawiedliwości społecznej i środowiskowej oraz ich kontekstu ekonomicznego. Głównymi obszarami tematycznymi obrad będą:

  • Sprawiedliwość w koncepcjach i doktrynach ekonomicznych;
  • Sprawiedliwość społeczna i środowiskowa – nowa generacja wyzwań dla polityki rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • Sprawiedliwość w dostępie do usług społecznych i środowiskowych;
  • Miasto jako dobro wspólne;
  • Urban resilience a miasto sprawiedliwe;
  • Sprawiedliwość społeczna w procesach rewitalizacji;
  • Sprawiedliwość w dostępie do zielono-błękitnej infrastruktury w miastach.

Istotnym elementem konferencji będą warsztaty naukowo-badawcze dotyczące problematyki sprawiedliwości środowiskowej oraz sesja terenowa podejmująca kwestie sprawiedliwości społecznej w procesach rewitalizacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych od osoby i pokrywa koszty materiałów konferencyjnych oraz wyżywienie w czasie jej trwania. Opłatę prosimy wnosić na konto Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego:

07 1240 3028 1111 0010 2943 4436, z dopiskiem: Region + imię i nazwisko.

WIĘCJ INFORMACJI NA: WWW.REGION.UNI.LODZ.PL

Kontakt: tel.: (+48 42) 63 55 350
e-mail: regionconf@uni.lodz.pl